For ansøgere

Det støtter vi

Lundbeckfondens vision om bedre liv gennem ny viden understøttes af fondens uddelingsstrategi. Vi ønsker, at vores uddelinger skal udgøre et væsentligt bidrag til at øge kvaliteten og anvendeligheden af den samlede forskningsbaserede viden og erfaring inden for sundhedsvidenskab i Danmark, især inden for hjerneforskning. Uddelingerne skal samtidig bidrage til, at Danmark til enhver tid har de bedste kandidater og forskere på alle karrieretrin.

Lundbeckfonden uddeler hvert år ca. 500 millioner kroner til dansk offentligt udført forskning, helt overvejende indenfor biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning, såvel grundforskning som klinisk anvendt forskning samt epidemiologisk forskning – primært med fokus på hjernen. Vi forventer et let stigende uddelingsniveau i de kommende regnskabsår.

Vi forstår sundhedsvidenskab i bredeste forstand. Mange tilgrænsende forskningsområder, som traditionelt hører ind under andre klassiske fakulteter (især naturvidenskab og teknisk videnskab), bidrager i højere og højere grad til at drive sundhedsvidenskaben frem mod nye videns- og behandlingsmæssige gennembrud. Det betyder, at vi behandler teknisk og naturvidenskabelig forskning, der emnemæssigt adresserer sundhedsvidenskabelige problemstillinger, som sundhedsvidenskabelig forskning.

Derudover ønsker vi generelt, gennem støtte til projekter inden for naturfagsundervisning og forskningsformidling, at fremme interessen for naturfagene og forskning hos børn og unge og generelt i befolkningen.

Du kan finde oplysninger om søgemuligheder og frister under “Det kan du søge“, og du kan læse om vores persondatapolitik under “GDPR“.

Ansøgninger og projektforslag, som ikke sendes ind til almindelige opslag og frister på fondens ansøgningssystem, behandles kun hvis dette er aftalt på forhånd med fonden.

Det støtter vi ikke

Lundbeckfonden støtter ikke lægemiddelafprøvninger udført helt eller delvist i samarbejde med kommercielle virksomheder. Fonden støtter således alene investigatorinitierede trials gennemført uafhængigt af industrien som fx kan have til formål at undersøge effekt, bivirkninger eller prognostiske faktorer /biomarkører etc.

Derudover bevilger vi som hovedregel ikke støtte til:

  • Dækning af udgifter der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet
  • Omkostninger til dækning af ikke-projektrelateret administration eller overhead
  • Studerende og/eller studieafgifter
  • Passiv deltagelse i kongresser
  • Rejser til flere personer fra samme forskningsenhed eller afdeling
  • Andre fonde og foreninger
  • Forskningsprojekter i erhvervsdrivende selskaber

Lundbeckfonden

Nyheder

Derfor kan det hjælpe at give elektrochok 
17. juli 2018
Lundbeckfonden Ventures investerer 150 mio. kr. i digitalt kolposkop
9. juli 2018
Forhistoriske pygmæ-gener spiller afgørende rolle hos moderne sydøstasiater
7. juli 2018