fbpx

Lundbeckfonden bevilger 30 mio. kr. til forskningsprojekter målrettet ny coronavirus

Lundbeckfonden har besluttet at øremærke 30 mio. kroner til forskningsprojekter målrettet den aktuelle Corona-pandemi. Det gør vi fordi samfundet befinder sig i en helt ekstraordinær og akut situation, som kræver en fokuseret indsats fra alle samfundsaktører, herunder de forskningsfinansierende erhvervsfonde.

”I Lundbeckfondens optik er tilvejebringelse af ny viden, så vi kan handle på et oplyst grundlag, altafgørende, og det afspejler sig i vores tilgang til Covid-19-pandemien. Vi ønsker med denne bevilling at yde et bidrag til at afbøde effekterne af den igangværende pandemi i Danmark, både for patienterne og deres pårørende og for samfundet generelt,” siger Lene Skole, CEO i Lundbeckfonden.

Lundbeckfondens fokus er rettet mod sundhedsvidenskaben og især mod forskning i hjernesygdomme, men på baggrund af den aktuelle situation har vi besluttet også at støtte sundhedsvidenskabelige forskningsaktiviteter, der kan afbøde effekterne af Covid-19-pandemien.

Der kan søges om støtte til forskningsbaserede projekter, der har et patientnært fokus. Målet er at projekterne skal kunne have umiddelbar effekt i den akutte situation og skal derfor kunne igangsættes med det samme.

Der kan ansøges om op til 5 mio kr. til et projekt. Ansøgninger vil blive vurderet løbende, og vi vil bestræbe os på, at ansøgerne får svar inden for 48 timer.

Ansøgere skal være tilknyttet danske universiteter, hospitaler og i dette særlige tilfælde også kommuner, patientforeninger, tænketanke eller lignende organisationer.

Det kan du søge

Nyheder

Syv forskningsinstitutioner får 20 mio. kr. til corona-forskning
1. april 2020
Sådan håndterer vi ændring af forskningsprojekter under corona-pandemien
31. marts 2020
Første Corona-bevilling fra Lundbeckfonden til forsøg med et kendt lægemiddel
26. marts 2020

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge