fbpx

Fire unge forskere hædret med Lundbeckfondens Talentpris

Igen i år tildeler Lundbeckfonden talentpriser til fire unge forskningstalenter, der ikke er fyldt 30 år. De har alle fem på et meget tidligt stadie i deres karrierer ydet en bemærkelsesværdig og lovende forskningsindsats.

“At støtte og bidrage til udviklingen af forskeres karrierer er en hjørnesten for Lundbeckfonden. De unge forskere er drevet af nysgerrighed, ambitioner, originale ideer og et ønske om at gøre en forskel for det samfund, de lever i,” siger Anne-Marie Engel, forskningschef i Lundbeckfonden.

Det særlige ved hæderspriserne er, at de ikke kan søges. Årets fire talentprismodtagere har derfor det til fælles, at de er indstillet af ledende forskere, der blandt de mange unge forskere, de møder, har oplevet netop disse fire som særligt fremragende.

”Vores priser er etableret for at sætte fokus på og anerkende unge forskeres forskningsindsats. Vi ved desuden, at det er ekstremt vigtigt i en international kontekst at have sådan en pris på sit CV. Årets talentprismodtagere er i en liga for sig, og vi glæder os til at høre meget mere til dem i årene der kommer,” siger Anne-Marie Engel.

Talentprismodtagerne 2016 er: 

Læge, ph.d. Lars Wiuff Andersen, 28 år fra Aarhus Universitetshospital, institut for Klinisk Medicin
Lars Wiuff Andersens forskningsindsats har primært fokuseret på patienter, der gennemgår hjertekirurgi samt kritisk syge patienter med hjertestop og sepsis. Det har resulteret i en lang række publikationer i internationalt anerkendte tidsskrifter. Under et ophold i Boston var Lars Wiuff Andersen med i udviklingen af de internationale retningslinjer for genoplivning efter hjertestop gennem organisationen International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR).

Læs mere på AUs hjemmeside

Læge, ph.d.-studerende Nicolai Jacob Wewer Albrechtsen, 27 år, Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut
Nicolai J. Wewer Albrechtsen forsker blandt andet i at måle og identificere proteiner i blodet både for at forstå kroppens fysiologi og undersøge, hvad der ændrer sig under et sygdomsforløb. Ved at undersøge hvordan proteinerne fungerer i raske mennesker, kan forskningen på sigt måske finde ud af, hvorfor de ikke fungerer i syge.

Læs mere på KUs hjemmeside

Læge, ph.d.-studerende Marco Bo Hansen, 28 år, Rigshospitalet, Klinisk Immunologisk Afdeling
Marco Bo Hansen modtager Lundbeckfondens Talentpris 2016 for sin forskning i nekrotiserende bløddelsinfektioner (kødædende bakterier) og for undersøgelsen af biomarkører, som kan hjælpe lægerne til at vurdere infektioners spredning og risikoen for amputation og død.

Læs mere på Rigshospitalets hjemmeside

Datalog, ph.d.-studerende Claes Nøhr Ladefoged, 28 år, Rigshospitalet, Klinik for klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET.
Datalog og ph.d.-studerende Claes Nøhr Ladefoged forsker i regneproblemer ved medicinsk billedbehandling i hjernen med avancerede matematiske modeller. Det giver gevinst til patienter, læger og forskning. Det overordnede tema i Claes Nøhr Ladefogeds forskning er at korrigere for ”regnefejl” og mangler ved hjælp af avancerede matematiske modeller indenfor medicinsk billedbehandling. Og Claes Nøhr Ladefogeds metoder til fremstilling af kvantitativt korrekte PET-billeder fra PET/MR skanninger er allerede udbredt til centre i Europa og USA – senest også med forespørgsel fra Australien.

Læs mere på Rigshospitalets hjemmeside

For yderligere information
Regitze Reeh, kommunikationschef, Lundbeckfonden, tlf 30546608, mail rr@lundbeckfonden.com

Om Lundbeckfondens talentpris
Lundbeckfondens Talentpris tildeles tre-fem forskere under 30 år, som har præsteret særlig lovende forskning inden for sundhedsvidenskab. Talentprisen er en personlig hæderspris på 100.000 kroner, som er blevet uddelt hvert år siden 2002.

Prisen kan ikke søges, men tildeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske universiteter og andre forskningsinstitutioner.

Om Lundbeckfonden
Lundbeckfonden er en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde med en værdi på mere end 50 milliarder kroner og årlige uddelinger for 400-500 millioner kroner primært til danskbaseret sundhedsvidenskabelig forskning. Vi støtter desuden aktiviteter inden for naturfagsundervisning og forskningsformidling. Med udgangspunkt i det særlige indsatsområde ”hjernesundhed” er det fondens vision at skabe bedre liv gennem ny viden.

Nyheder

Lundbeckfonden
Hjernesygdomme koster samfundet mindst 39 mia. kroner
18. november 2020
Danske forskere leverer beviset: Kejsersnit kan lede til astma og allergi
12. november 2020
En helt ny slags ’antabus’ – men mod kokainmisbrug
10. november 2020

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge