Investeringer

Vores investeringer

Aktivklasser

Overordnet set er vores frie formue på ca. 14 mia. investeret i forskellige aktivklasser med fokus på likvide aktier – noterede og unoterede – og obligationer.  Vores tilgang er, at investeringerne til enhver tid skal være diversificeret mellem både brancher og aktivklasser for at reducere risikoen.

Større investeringer

I løbet af de seneste par år er værdien af fondens formue steget betragteligt. Det har givet mulighed for at foretage større investeringer i virksomheder, hvilket investeringen i FLSmidth er et udtryk for. Lundbeckfonden købte aktier op i den globale ingeniørvirksomhed over en periode og kunne i sensommeren 2015 oplyse markedet om at fondens ejerandel oversteg 10 procent.

Opkøbet i FLSmidth er alene en finansiel investering i en veldrevet og teknologisk førende virksomhed i et interessant marked. For en sådan investering opererer fonden med en langsigtet strategi, dvs. tre-fem år.

Lundbeckfonden Invest