fbpx

Ung dansk læge modtager talentpris

Johans foreløbige videnskabelige arbejde inden for feltet, også kendt som gastroenterologi, kulminerede med forsvaret af hans ph.d. i slutningen af 2013. Nu modtager han så Lundbeckfondens Talentpris på 100.000 kr. En anerkendelse han er stolt af:

At modtage Lundbeckfondens Talentpris giver mig mulighed for at styrke min forskning yderligere, da pengene går til de forskningsprojekter, jeg arbejder med. Det er en stor faglig tilfredsstillelse. Derudover er jeg naturligvis personligt beæret over, at mit arbejde bliver anerkendt på så fin vis,” siger Johan Burisch.

Under sit ph.d. forløb har Johan Burisch arbejdet som ene projektleder med seks nationale og i alt 32 europæiske centre om at skabe det hidtil største europæisk langtidsstudie af patienter med kronisk betændelse i tarmen. Studiet er foretaget ved hjælp af webbaseret epidemiologi, en tilgang hvor man benytter registerdata til at undersøge sygdommes fordeling i forskellige befolkningsgrupper, og hvad der kan styre forskelle i forekomsten af sygdommene.

Johan Burisch har således været udpeget af den Europæiske Crohn & Colitis Organisation (ECCO) som den første internationale ph.d.-studerende til at stå i spidsen for studiet, hvor man er blevet meget klogere på sygdommens forekomst og fordeling på tværs af mange europæiske lande. Blandt andet har Johan Burisch bragt epidemiologiske metoder og teknikker – i den standard og kvalitet som Danmark er internationalt kendt for- ud til lande, der hidtil ikke har kunnet løfte sådanne opgaver. Det er blandt andet tilfældet i Rumænien og Moldova, hvor sidstnævnte med baggrund i projektet nu har kunnet starte egne epidemiologiske ph.d.-forløb

Internationalt har Johan Burisch opnået stor anerkendelse på baggrund af ovennævnte forskning, der medførte at han i fire år var medlem af det epidemiologiske forskningsråd i ECCO. Det Europæiske gastroenterologiske selskab United European Gastroenteroloy har desuden på denne baggrund inviteret ham til at sidde i dets videnskabelige råd, som det yngste medlem i organisationen. Derudover sidder Johan Burisch i en særligt udpeget talentgruppe, der skal forbedre uddannelses- og samarbejdsmulighederne for unge, kommende gastroenterologer i Europa. Nationalt er han stiftende medlem af gruppen af yngre gastroenterologer, og er en hyppigt brugt foredragsholder til efteruddannelse og workshops for både læger, sygeplejersker og diætister.

Johan Burischs forskning har allerede medført 11 priser til internationale kongresser, herunder en ærespris fra ECCO for særlig indsats af en yngre forsker.

Det 29-årige forskningstalent, der er ansat på Hvidovre Hospital, men driver dele af sin forskning på Nordsjællands Hospital, ser frem til at arbejde videre med både kendte og mere ukendte tarmlidelser i fremtiden:

“Jeg er allerede godt i gang med mit postdoc forløb, og jeg bliver naturligvis kun mere motiveret, når jeg modtager en ærefuld hæder, som Lundbeckfondens Talentpris. Min forhåbning er, at det arbejde jeg laver vil komme rigtig mange mennesker til gavn på tværs af Europa.”

For yderligere information kontakt venligst: Johan Burish på tlf. 26 45 03 63 eller e-mail: burisch@dadlnet.dk

 ”

Nyheder

Hjernestimulation skal lindre symptomer ved Parkinsons sygdom
25. januar 2021
Minihjerner skal kaste lys over nervesygdomme
25. januar 2021
Mekanismer bag skizofreni
25. januar 2021

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge