For bevillingsmodtagere

Ved bevilling

Ved bevilling

Der gives skriftlig besked om bevilling. Det er ikke muligt at få telefonisk eller elektronisk oplysninger herom.

Bevillingen kan være en fuld bevilling, dvs. det beløb der er søgt, eller en delbevilling. I nogle tilfælde vil delbevillingen være betinget af, at det resterende beløb kan finansieres fra anden side. Beløbet kan være et engangsbeløb eller fordelt over op til 5 år. Bevilliget apparatur tilhører modtagerens institution, men brugsretten tilkommer modtageren.

Bevillingen vil blive offentliggjort på fondens hjemmeside.

I publikationer, som vedrører projekter, der har modtaget støtte fra Lundbeckfonden, forventes fonden nævnt i acknowledgements.

Forpligtelser

Som bevillingshaver skal du følge de til enhver tid gældende “Lundbeckfondens generelle bevillingsvilkår“. For enkelte bevillinger kan der være særlige retningslinjer, som du i givet fald vil få tilsendt.

Find yderligere oplysning her

Udbetaling og afrapportering

Første rate af det bevilgede beløb udbetales efter anmodning via det elektroniske ansøgningssystem. Ved flerårige bevillinger forudsætter den fortsatte udbetaling, at dine årlige statusrapporter godkendes af fonden.

Efter bevillingsperiodens udløb skal du som bevillingshaver, via fondens elektroniske ansøgningssystem, indsende en faglig afrapportering og et regnskab af mindst samme detaljeringsgrad som det ansøgte budget eller et af fonden senere godkendt budget.

Rapportering vedrørende biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskningsstøtte foregår hovedsageligt gennem Researchfish. Det fremgår af din rapporteringsside, hvilken type rapport du forventes at indsende.

Overskydende midler

Hvis du opnår støtte fra anden side til et projekt, der allerede har modtaget bevilling fra Lundbeckfonden, og du dermed opnår større bevilling til projektet end dets ansøgte beløb, skal fonden straks have besked herom. Overskydende støtte skal refunderes til fonden.

Formidling og publicering

Alle bevillinger offentliggøres her på fondens hjemmeside.

Lundbeckfonden skal krediteres i al offentlig kommunikation af projekter, som er støttet af fonden. Det skal derfor tydeligt fremgå i alle peer-reviewed publikationer, konference proceedings, presseomtaler og andre formidlingsaktiviteter, at projektet er støttet af Lundbeckfonden. Hvis du bliver interviewet, udtaler dig til medier og lignende, bør du sikre dig, at det klart fremgår, at aktiviteten er støttet af Lundbeckfonden.

Du kan finde vores logo her sammen med retningsliner for brugen af logoet.

Lundbeckfonden

Nyheder

Ny analysemetode afslører kroppens politimænd
19. november 2018
Verdens eneste terningformede lort kan nu forklares videnskabeligt
19. november 2018
Genetisk hurtigløb – hele vejen ned gennem det amerikanske kontinent
9. november 2018