Det kan du søge

Ansøgningsmuligheder og -frister

Lundbeckfonden ønsker med sin uddelingsaktivitet at styrke forskning af højeste internationale kvalitet, primært inden for sundhedsvidenskab og biomedicin. Projekter der emnemæssigt adresserer sundhedsvidenskabelige problemstillinger hører ind under denne kategori.

Yderligere ydes støtte til projekter inden for naturfagsundervisning og –formidling.

ProgramAnsøgningsfristAnnoncering
LF PostdocsNovember 2019
Seneste frist: november 2018
Marts 2020
Marts 2019
 LF FellowsSeneste frist: december 2018 Juni 2019
LF Ascending Investigators3. maj. 2019 kl. 13.00Oktober 2019
LF Professors31. januar 2019November 2019
Visiting ProfessorshipsAnsøgning kan indsendes løbendeIndenfor 6 uger
Sabbatorlov til forskningAnsøgning kan indsendes løbende Indenfor 6 uger 
RejsestipendierAnsøgning kan indsendes løbende Indenfor 3-4 måneder
LF ScholarstipendierSe opslagSe opslag
LF & NIH BRAIN Initiative2019 (opdateres)
Seneste frist: november 2018
Ca. 4 måneder efter ansøgningsfristen
LF Young Investigator PrizeJuni 2019Oktober 2019
LF Talent PrizesJuni 2019Oktober 2019
Naturfagsundervisning og -formidlingProgrammet er under revision og forventes genåbnet foråret 2019
Lundbeckfonden Postdocs
Lundbeckfonden Fellow
Lundbeckfonden Ascending Investigators
Lundbeckfonden Professorer
Visiting Professorships
Sabbatorlov til forskning
Rejsestipendier
Lundbeckfonden Scholarstipendier
Lundbeckfonden & NIH BRAIN Initiative
Lundbeckfonden Yngre Forskerpris
Lundbeckfonden Talentpriser
Naturfagsundervisning og -formidling
Lundbeckfondens tematiske opslag 2018: Hvordan fremmer vi personlig medicin i forbindelse med hjernesygdomme?
Lundbeckfonden tematisk opslag 2018: Hvad forårsager hjernesygdomme?

Lundbeckfonden Postdocs

Lundbeckfondens vision er at skabe bedre liv gennem ny viden. Fondens uddelinger skal udgøre et væsentligt bidrag til at øge kvaliteten og anvendeligheden af den samlede forskningsbaserede viden og erfaring inden for sundhedsvidenskab i Danmark. Samtidig skal uddelingerne bidrage til, at Danmark til enhver tid har de bedste kandidater og forskere på alle karrieretrin.

Fonden uddeler derfor postdoc-stipendier til fri og uafhængig biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning af højeste kvalitet.

Vi forstår sundhedsvidenskab i bredeste forstand. Mange tilgrænsende forskningsområder, som traditionelt hører ind under andre klassiske fakulteter (især naturvidenskab og teknisk videnskab), bidrager i højere og højere grad til at drive sundhedsvidenskaben frem mod nye videns- og behandlingsmæssige gennembrud. Det betyder, at vi behandler teknisk og naturvidenskabelig forskning, der emnemæssigt adresserer sundhedsvidenskabelige problemstillinger, som sundhedsvidenskabelig forskning.

Læs opslaget her

Du kan ansøge via fondens ansøgningssystem.

Lundbeckfonden Fellow

Lundbeckfondens vision er at skabe bedre liv gennem ny viden. Fondens uddelinger skal udgøre et væsentligt bidrag til at øge kvaliteten og anvendeligheden af den samlede forskningsbaserede viden og erfaring inden for sundhedsvidenskab i Danmark. Samtidig skal uddelingerne bidrage til, at Danmark til enhver tid har de bedste kandidater og forskere på alle karrieretrin.

Lundbeckfondens fellowships er for særligt lovende unge forskere, som er kvalificerede til at etablere eller udvide egne forskergrupper på danske forskningsinstitutioner. Vi ønsker at tiltrække såvel danske som udenlandske forskere, der er bosat i udlandet, som ønsker at flytte til Danmark og fortsætte deres forskning her. Forskningen skal være inden for sundhedsvidenskab / biomedicin, eller naturvidenskabelig forskning med et klart biomedicinsk perspektiv. Vi støtter både grundforskning eller anvendt forskning.

Hvert fellowship finansieres med 10 mio. kr. og løber over 5 år.

Læs opslaget her

Du kan ansøge via fondens ansøgningssystem.

Lundbeckfonden Ascending Investigators

Lundbeckfondens vision er at skabe bedre liv gennem ny viden. Fondens uddelinger skal udgøre et væsentligt bidrag til at øge kvaliteten og anvendeligheden af den samlede forskningsbaserede viden og erfaring inden for sundhedsvidenskab i Danmark. Samtidig skal uddelingerne bidrage til, at Danmark til enhver tid har de bedste kandidater og forskere på alle karrieretrin.

Formålet er at støtte etablerede og talentfulde biomedicinske forskere på danske ikke-kommercielle forskningsinstitutioner for på den måde at bidrage til at videreudvikle deres karriere og at de potentielt kan  bidrage væsentligt til biomedicinsk forskning.

Ansøgere bør have en track record af betydelige og fremragende resultater inden for de seneste fem til ti år og skal have opnået deres ph.d. for ikke mere end 15 år siden.

Læs opslagsteksten her.

Lundbeckfonden Professorer

Lundbeckfondens vision er at skabe bedre liv gennem ny viden. Fondens uddelinger skal udgøre et væsentligt bidrag til at øge kvaliteten og anvendeligheden af den samlede forskningsbaserede viden og erfaring inden for sundhedsvidenskab i Danmark. Samtidig skal uddelingerne bidrage til, at Danmark til enhver tid har de bedste kandidater og forskere på alle karrieretrin.

Formålet med Lundbeck Foundation professorprogrammet er at støtte udviklingen af ​​et forskningsmiljø med fokus på en internationalt anerkendt forsker og forskningsleder for at fremme banebrydende forskning. Vi forventer, at en Lundbeckfonden Professor bidrager væsentligt til forskning og samtidig udvikler og er mentor for juniore forskere.

Læs opslagsteksten her.

Du kan ansøge via fondens ansøgningssystem.

Lundbeckfondens Visiting Professorships til sundhedsvidenskab

Danske sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer kan søge om støtte til at tiltrække udenlandske gæsteforskere på professorniveau til Danmark. Lundbeckfonden finansierer hvert Visiting Professorship med max. 750.000 kr. Opholdet i Danmark skal have en varighed på 2-6 måneder, da der ikke ydes støtte til ophold af kortere eller længere varighed. Fonden opfordrer til, at du som vært afklarer løn- og ansættelsesforhold for gæsteprofessoren, herunder skatteforhold, med din institution, inden du indsender din ansøgning.

Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for gæsteprofessorens videnskabelige kvalifikationer, herunder cv og publikationsliste, forskningsplan for opholdet i Danmark, budget samt motivering af hvordan den pågældende forsker kan bidrage til at styrke forskningen på den ansøgende institution/afdeling.

Stipendierne kan søges af sundhedsvidenskabelige forskningsledere på danske universiteter og universitetshospitaler via fondens ansøgningssystem og der kan forventes svar på ansøgningen indenfor 3-4 uger.

Eventuelle spørgsmål kan sendes til: application@lundbeckfonden.dk

Lundbeckfondens stipendier til sabbatorlov til forskning indenfor sundhedsvidenskab

Lundbeckfonden uddeler stipendier til sabbatorlov til dansk forankrede kliniske, translationelle og basale sundhedsvidenskabelige forskere med minimum 5-års fast ansættelse samme sted som lektor, overlæge, seniorforsker eller professor på et dansk universitet, universitetshospital eller anden forskningsinstitution. Formålet er, at forskningsledere kan fokusere fuldt ud på forskning i en samlet periode under et forskningsophold på en udenlandsk institution.

Lundbeckfonden finansierer hvert stipendium med max. 500.000 kr. Opholdet i udlandet skal have en varighed på 2-6 måneder, og der ydes ikke støtte til ophold af kortere eller længere varighed.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af ansøgers videnskabelige kvalifikationer, herunder cv og publikationsliste, forskningsplan for opholdet i udlandet, budget samt motivering af hvordan orloven kan bidrage til at styrke forskningen på ansøgers danske institution/afdeling. Det er en forudsætning, at ansøger kan blive fritaget for sine forpligtigelser (undervisning, klinik, laboratoriearbejde mv. dog undtaget PhD-vejledning) i perioden. Ansøgningen skal indeholde en erklæring fra ansøgers leder om vilkårene for orloven, samt en accept fra den besøgende institution.

Der kan ansøges via fondens ansøgningssystem og der kan forventes svar på ansøgningen indenfor 3-4 uger.

Eventuelle spørgsmål kan sendes til: application@lundbeckfonden.dk

Lundbeckfonden Rejsestipendier

Fonden prioriterer fokuseret møde- eller kongresdeltagelse udenfor Danmarks grænser, hvor ansøgeren skal deltage aktivt. Mødet må ikke være afholdt på ansøgningstidspunktet. Der bør foreligge anbefaling fra en seniorforsker, ligesom ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at der indsendt poster/abstract til mødet.

Du kan søge om støtte for op til 50.000 kr.

I Ph.D. studieafgiften er indeholdt midler til Ph.D.-studerendes rejser. Hvis der søges midler til Ph.D.-studerendes kongresrejser, skal nødvendigheden af at søge yderligere rejsemidler begrundes.

Støtte til sygeplejerskers, jordemødres og terapiassistenters forskning og videreuddannelse, herunder rejser, søges og uddeles via Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig forskning: www.ucsf.dk

Ansøgere skal udfylde fondens ansøgningssystem og ansøgningerne behandles løbende.

Lundbeckfonden Scholarstipendier

Lundbeckfondens scholarstipendier til studerende uddeles via følgende videnskabelige selskaber:

Dansk psykiatrisk selskab har via professor Merete Nordentoft (merete.nordentoft@regionh.dk) fået tildelt 15 Lundbeckfonden scholarstipendier – oplysninger om ansøgningsprocedure og tidsfrister findes på www.dpsnet.dk

Dansk neurologisk selskab har via overlæge Mads Ravnborg fået tildelt 10 Lundbeckfonden scholarstipendier – oplysninger om ansøgningsprocedure og tidsfrister findes på www.neuro.dk

Neurokirurgisk selskab har via professor Jens Christian Hedemann Sørensen fået tildelt 3 Lundbeckfonden scholarstipendier – oplysninger om ansøgningsprocedure og tidsfrister findes på www.DNKS.dk

Dansk selskab for klinisk neurofysiologi har via overlæge Benedikte Wanscher fået tildelt 3 Lundbeckfonden scholarstipendier – oplysninger om ansøgningsprocedure og tidsfrister findes på www.DSKN.dk

Drug Research Academy har via professor Hans Bräuner-Osborne fået tildelt 3 Lundbeckfonden scholarstipendier – oplysninger om ansøgningsprocedure og tidsfrister findes på www.dra.ku.dk

Det almen medicinske forskningsmiljø har via professor Martin Bach Jensen fået tildelt 5 Lundbeckfonden scholarstipendier – oplysninger om ansøgningsprocedure og tidsfrister findes på www.almenmedicin.aau.dk

The Lundbeck Foundation Clinical Research Fellowship Program har via D.Sc., MPH, Kala Mehta fået tildelt fire-seks Lundbeckfonden scholarstipendier – oplysninger om ansøgningsprocedure og tidsfrister findes på lfcrf.org

Lundbeckfonden & NIH BRAIN Initiative

Lundbeckfonden announces a new partnership with NIH, formalized by a letter of agreement. Both Lundbeckfonden and NIH believe that the ambitious goals of the BRAIN Initiative can best be attained by collaboration across disciplinary boundaries as well as geographic boundaries. The new partnership will allow researchers at Danish institutions to join ongoing as well as new BRAIN Initiative projects.

Supplemental Funding
Researchers at Danish institutions who are interested in participating in NIH BRAIN Initiative funded projects should contact the principal investigator of the NIH award to inquire if there is mutual interest in collaboration. If this is the case, a PI from a Danish institution can contact Lundbeckfonden for advice on how to apply for funding of the part of the project that will be performed in Denmark.

Matching Funding
In most of the NIH BRAIN Initiative Funding Opportunity Announcements, institutions outside the USA can participate either by submitting applications directly or as subcontractors in an application from an US institution. Researchers at Danish institutions who submit applications in either role in NIH BRAIN Initiative awards should contact Lundbeckfonden as the application is submitted to NIH if they are interested in having the award potentially co-funded by NIH BRAIN Initiative and Lundbeckfonden.

For more information, please contact Anne-Marie Engel, Head of Career & Talent Programmes by email: application@lundbeckfonden.dk. Subject line: NIH BRAIN Initiative

Lundbeckfonden Yngre Forskerpris

Lundbeckfonden etablerede i 2001 en forskerpris for yngre forskere under 40 år på tidspunktet for ansøgningsfristen.

Prisen er en personlig hæderspris på 300.000 kr. og den uddeles en gang årligt som anerkendelse til en særligt lovende forsker, der har præsteret fremragende sundhedsvidenskabelig eller biomedicinsk forskning. Prismodtageren skal på tildelingstidspunktet udføre sin forskning ved en dansk forskningsinstitution.

Prisen bliver uddelt på basis af indstillinger fra ledende forskere ved de danske universiteter og andre forskningsinstitutioner. Du kan altså ikke selv søge om prisen. Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles under forudsætning af, at de fortsat opfylder kriterierne.

Prismodtageren bliver udvalgt af Lundbeckfondens forsknings- og prisudvalg.

Tidligere modtagere.

Lundbeckfonden Talentpriser

Lundbeckfonden etablerede i 2001 ”Talentprisen”, som er en forskerpris for forskere under 30 år på tidspunktet for ansøgningsfristen.

Prisen er en personlig hæderspris på 100.000 kr. og den uddeles en gang årligt til forskere, som har præsteret særlig lovende forskning inden for sundhedsvidenskab eller biomedicin.

Prisen bliver uddelt på basis af indstillinger fra ledende forskere ved de danske universiteter og andre forskningsinstitutioner. Du kan altså ikke søge om prisen. Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles under forudsætning af, at de fortsat opfylder kriterierne.

Prismodtageren bliver udvalgt af Lundbeckfondens forsknings- og prisudvalg.

Tidligere modtagere.

Naturfagsundervisning og -formidling

Vi har i fonden besluttet at give dette støtteområde et længere strategisk eftersyn.

Det betyder, at vi ikke pt tager imod nye ansøgninger eller interessetilkendegivelser.

Vi forventer, at vi lukker op igen i første halvår 2019, hvor der vil ligge en beskrivelse af ny strategi, og dermed også, hvilke typer af projekter vi vil støtte fremover.

Baggrund
Lundbeckfonden sætter hjernen først. Det vil sige, at vi målretter en stor del af vores almennyttige aktiviteter mod hjernen, og derfor fokuserer årets to tematiske opslag netop på hjernesygdomme.

Hvordan fremmer vi personlig medicin i forbindelse med hjernesygdomme?
Nogle patienter med hjernesygdomme har stor gavn af deres behandling, mens den hos andre ikke virker som tiltænkt. Hvis vi får en bedre forståelse af de mekanismer, der ligger til grund for det, kan vi både stille mere præcise diagnoser og behandle mere effektivt.

Lundbeckfonden inviterer derfor med dette tematiske opslag alle forskere med fokus på personlig medicin til at søge støtte til projekter, der skal gøre os klogere på, hvordan forskning i personlig medicin kan føre til bedre forebyggelse, diagnoser og behandling af sygdomme i hjernen og nervesystemet.

Vi vil gerne opfordre til at tænke tværdisciplinært og indsende projekter, hvor forskerteams arbejder sammen på tværs af fag- og landegrænser for at besvare de videnskabelige spørgsmål.

Du kan ansøge indenfor to kategorier:

• Tematiske projekter op til 10 mio. kr.
• Tematiske alliancer på op til mellem 30 og 50 mio. kr.

Projekter kan vare maksimalt fem år.

Læs hele opslaget her.

Baggrund
Lundbeckfonden sætter hjernen først. Det vil sige, at vi målretter en stor del af vores almennyttige aktiviteter mod hjernen, og derfor fokuserer årets to tematiske opslag netop på hjernesygdomme.

Hvad forårsager hjernesygdomme?
Vi ved stadig alt for lidt om, hvad der sker imellem celler og molekyler, når den raske hjerne bliver syg.

Lundbeckfonden inviterer derfor med dette tematiske opslag alle forskere med fokus på sygdomme i den menneskelige hjerne, rygmarv og nervesystem til at søge støtte til projekter, der skal give en dybere indsigt i de cellulære og molekylære processer, der fører til hjernesygdomme.

Vi vil gerne opfordre til at tænke tværdisciplinært og indsende projekter, hvor forskerteams arbejder sammen på tværs af fag- og landegrænser for at besvare de videnskabelige spørgsmål.

Du kan ansøge indenfor to kategorier:

• Tematiske projekter op til 10 mio. kr.
• Store tematiske projekter op til mellem 15 og 20 mio. kr.

Projekter kan vare maksimalt fem år.

Læs hele opslaget her.