Behandling af din ansøgning

Hvert år modtager Lundbeckfonden ca. 2000 ansøgninger og uddeler omkring 500 mio. kr.

Ansøgningerne bedømmes med inddragelse af enten fondens forskningsudvalg, fondens sundhedsvidenskabelige bedømmerpanel eller individuelle, eksterne bedømmere. Ansøgninger om rejsestipendier bliver behandlet administrativt af fonden.

Alle bedømmelser sker under iagttagelse af almindeligt accepterede retningslinjer for habilitet.

Biomedicinske og sundhedsvidenskabelige ansøgninger bliver vurderet i forhold til videnskabelige indhold, ansøgers kvalifikationer og kvaliteten af det faglige miljø på værtsinstitutionen.

Fondens bestyrelse træffer den endelige beslutning om alle bevillinger. Du vil få afgørelsen på din ansøgning per e-mail kort tid efter afgørelsestidspunktet.

Forløb for projektansøgninger

Indsendelse af ansøgning.

Bedømmelsespanelet kvalitetsvurderer og scorer ansøgningerne individuelt.

Bedømmelsespanelet mødes og diskuterer ansøgningerne. På den baggrund indstiller panelet til enten bevilling eller afslag.

Bestyrelsen træffer, på baggrund af indstilling fra panelet, beslutning om bevilling/afslag, og der gives besked til ansøger.