Bedømmerpanel

Lundbeckfondens forsknings- og prisudvalg og sundhedsvidenskabelige bedømmerpanel

Lundbeckfondens forsknings- og prisudvalg består af tre fundatsvalgte forskningskyndige medlemmer af Lundbeckfondens bestyrelse. Forskningsudvalgets medlemmer er:

 • Gunhild Waldemar, formand, professor, overlæge, MD, dr.med., Neurologisk klinik, Rigshospitalet og Københavns Universitet
 • Susanne Krüger Kjær, professor, overlæge, dr.med., Gynækologisk klinik, Rigshospitalet, Københavns Universitet og Kræftens Bekæmpelse
 • Michael Kjær, professor, overlæge, dr.med., Institut for Klinisk Medicin, Bispebjerg Hospital og Københavns Universitet

Forsknings- og prisudvalget assisteres af det sundhedsvidenskabelige bedømmerpanel ved bedømmelse af en række typer af ansøgninger. De otte eksterne eksperter er tilknyttet panelet for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse i endnu 3 år.

Bedømmerpanelets medlemmer er:

 • Jan G. Bjaalie, Institutleder, Institut for medicinske basalfag, Oslo Universitet, Oslo, Norge
 • Hans Erik Bøtker, professor, overlæge, dr. med., Afdeling for klinisk medicin – Hjertemedicinsk afdeling B, Aarhus Universitets Hospital
 • Alastair Compston, professor, Chef for den neurologiske klinik, Addenbrookes Hospital, Cambridge, UK
 • Peter Friberg, professor, overlæge, Institut for Medicin, Sahlgrenska Universitetshospital, Göteborg, Sverige
 • Sven Frøkjær, professor, ph.d., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 • Ulf Hedin, professor, MD, ph.d., Department of Vascular Surgery, Karolinska Universitetshospital Solna, Stockholm, Sverige
 • Mikael Rørth, professor, overlæge, dr.med., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet og Københavns Universitet
 • Mart Saarma, professor, ph.d., Bioteknologisk Institut, Helsinki Universitet

Lundbeckfonden

Nyheder

Nyt studie kortlægger calcium-pumpen ned til mindste molekyle
21. november 2017
Gymnasieelever og folkeskolens ældste elever lærer yngre elever naturvidenskab
13. november 2017
Skelsættende kræftforskning sikrer ung professor Lundbeckfondens Yngre Forskerpris
7. november 2017