fbpx

Fellowships

Lundbeckfonden Fellows

Lundbeckfonden uddeler hvert år en række stipendier til særligt lovende unge forskere, som er kvalificerede til at etablere eller udbygge en forskergruppe. Stipendierne kalder vi Lundbeckfonden Fellowships.

Hvert fellowship finansieres med 10 mio. kr. og løber over fem år.

En Lundbeckfonden Fellow er en yngre forsker, der har opnået en ph.d.-grad inden for de sidste otte år, og som er kvalificeret til at etablere eller videreføre sin egen forskergruppe inden for sundhedsvidenskab. Forskningen skal være grundforskning eller anvendt forskning, der emnemæssigt falder inden for fondens uddelingsstrategi.

Fonden ønsker at tiltrække både danske og udenlandske forskere, der er bosat i udlandet, som ønsker at flytte til – eller tilbage til – Danmark og fortsætte deres forskning her. Opslaget er ligeledes åbent for kvalificerede ansøgere ved danske universiteter og universitetshospitaler.

Fellowships modtagere

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Amelie Stein, adjunkt, Biologisk Institut, Københavns Universitet

Micah Allen, lektor, Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet

Nicolai Juul Birkbak, lektor, Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet

Lisa Frankel, adjunkt, Kræftens Bekæmpelse

Christoffer Laustsen, lektor, Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet

Martin Roelsgaard Jakobsen, lektor, ph.d., Institut for biomedicin, Aarhus Universitet

Rasmus Otkjær Bak, adjunkt, ph.d., Institut for biomedicin og Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS), Aarhus Universitet

Pernille Højman, ph.d., Center for aktiv sundhed, Rigshospitalet

Søren Egedal Degn, adjunkt, ph.d., Institut for biomedicin, Aarhus Universitet

Christoffer Clemmensen, ph.d., Section for Metabolic Receptology, Københavns Universitet

Juniorgruppeleder, ph.d. Marin Barisic, Kræftens Bekæmpelse

Lektor, ph.d. Katharina Lahl, Danmarks Tekniske Universitet

Lektor, seniorforsker ph.d. Kamilla Miskowiak, Psykiatrisk Center København

Lektor, ph.d. Anders Albrechtsen, Københavns Universitet

Seniorforsker, lektor ph.d. Nazila Kamaly, Danmarks Tekniske Universitet

Adjunkt, ph.d. Anders Bach, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet

Lektor, ph.d. Guojie Zhang, Center for Social Evolution, Biologisk Institut, Københavns Universitet

Overlæge, dr. med.. ph.d. Per Borghammer, Nuklearmedicinsk afdeling & PET-Center, Aarhus Universitetshospital

Lektor, ph.d. Simon Bekker-Jensen, Center for Sund Aldring, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet

Lektor, ph.d. PhD Sine Reker Hadrup, Sektion for Immunologi and Vaccinologi, DTU Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

Post. doc., ph.d. Tune Pers, The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research Metabolic Genetics, Københavns Universitet

Lektor, ph.d. Vasileios Bekiaris, Danmarks Tekniske Universitet

Postdoc ph.d. Leticia Hosta, Nano-Science Center, Københavns Universitet

Læge Seniorforsker ph.d. Klaus Bønnelykke, COPSAC, Dansk BørneAstma Center

Adjunkt ph.d. Ilia Solov’yov, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk

Postdoc ph.d. Hanne Poulsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet

Lektor ph.d. David E. Gloriam, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet

Lektor, Post. doc., ph.d. Thorsten Hansen, Kemisk Institut, KU

Lektor, ph.d. Stephan Pless, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU

Adjunkt, ph.d. Tania Rinaldi Barkat, Institut for Neurovidenskab & Farmakologi, KU

Lektor, ph.d. Petrine Wellendorph, Afd. for Lægemiddeldesign & Farmakologi, KU

Læge, dr. med. Jacob Pontoppidan Thyssen, Hud- & Allergiafdelingen, Gentofte Hospital, KU

Adjunkt, ph.d. Jacob Friis Sherson, Institut for Fysik & Astronomi, Aarhus Universitet

Postdoc, ph.d. Pontus Gourdon, Institut for Molekylærbiologi & Genetik, Aarhus Universitet

Projektleder, ph.d. Birgitte Rahbek Kornum, Glostrup Hospital

Lektor, ph.d. Claudio Pica, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk Universitet

Lektor, ph.d. Kim Jensen, BRIC, Københavns Universitet

Professor, ph.d. Thomas Lars Andresen, DTU Nanotech, DTU

Adjunkt, ph.d.Thomas Bjørnskov Poulsen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet

Lektor, ph.d. Thomas Bjarnsholt, Panum Instiuttet, Københavns Universitet

Lektor, ph.d. Brian Møller Andersen, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Lektor, ph.d. Morten Mørup, DTU Informatik, Institut for Informatik og Matematisk Modellering, DTU

Lektor, ph.d. Jan Arlt, Aarhus Universitet

Adjunkt, ph.d. Emil Bjerrum-Bohr, Københavns Universitet

Adjunkt, ph.d. Mariola Monika Golas, Aarhus Universitet

Adjunkt, ph.d. Himanshu Khadelia, Syddansk Universitet

Gæsteprofessor, ph.d. Rune Linding, DTU

Lektor, ph.d. Albin Sandelin, Københavns Universitet

Research fellow, ph.d. Martin Snoager Sloth, Syddansk Universitet

Lektor Blagoy Blagoev, Institut for Biokemi & Molekylær Biologi, Syddansk Universitet

Lektor Thomas Gilbert, Center for GeoGenetics, Statens Naturhistoriske Museum, KU

Lektor, astrofysiker Jes Jørgensen, Niels Bohr Institutet & Statens Naturhistoriske Museum, KU

Lektor Christian Adam Olsen, Institut for Kemi, DTU

Adjunkt, ph.d. Michael Pittelkow, Kemisk Institut, Københavns Universitet

Lektor, ph.d. Steen Brøndsted Nielsen, Aarhus Universitet

Post. doc., ph.d. Søren Gøgsig Faarup Rasmussen, Stanford University, Californien/KU

Adjunkt, ph.d. Lene Niemann Nejsum, Aarhus Universitet

Lektor, ph.d. Troels C. Petersen, ATLAS eksperimentet på CERN i Genève, Schweiz/KU

Lektor, ph.d. Martin Røssel Larsen, Syddansk Universitet

Cand.scient., ph.d. Jakob Nilsson, The Gurdon Institute, University of Cambridge, England/KU

Cand. scient., ph.d. Jakob Balslev Sørensen, Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie, Tyskland/KU

Cand. scient., ph.d. Sune Toft, The European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere, Garching, Tyskland/KU

Lektor, cand. scient., ph.d. Anja Groth, Biotech Research & Innovation Centre, KU

Lektor, cand. scient., ph.d. Henrik B. Pedersen, Aarhus Universitet

Professor, dr.med., M.Sc., ph.d. Shohreh Issazadeh-Navikas, Biotech Research & Innovation Centre, KU

Lundbeckfonden

Nyheder

228 mio. kr. til hjerneforskning og personlig medicin
6. september 2019
Psykedeliske veje ud af depressionens osteklokke?
5. september 2019
Mikroskopiske motorer i mavesækken sendt til tjek
26. august 2019