Lundbeckfondens priser

Forskerpriser

The Brain Prize

Lundbeckfonden uddeler hvert år The Brain Prize, som er en personlig forskerpris på 1 mio. euro, til en eller flere forskere, der har udmærket sig ved et fremragende bidrag primært til europæisk neurovidenskab og som stadig er aktive inden for forskning. The Brain Prize er verdens største hjerneforskningspris.

Læs mere om The Brain Prize

Lundbeckfonden uddeler derudover hvert år ”Yngre Forskerpris” og ”Talentpriser” for at hædre fremragende forskere ved danske forskningsinstitutioner inden for sundheds- og naturvidenskab og sætter dermed fokus på forskningens samfundsmæssige betydning. Disse priser kan ikke søges, men kandidater skal indstilles af ledende forskere ved danske forskningsinstitutioner. En kandidat kan genindstilles, såfremt vedkommende fortsat opfylder kravene.

Yngre Forskerpris 

Lundbeckfondens Yngre Forskerpris er en personlig hæderspris på 300.000 kr. til en yngre forsker under 40 år.

Prisen uddeles en gang om året som anerkendelse til en særligt lovende forsker, der har præsteret fremragende sundheds- eller naturvidenskabelig forskning.

Lundbeckfondens forskningsudvalg gennemgår indstillingerne og indstiller herefter én kandidat til fondens bestyrelse. Tildelingen forudsætter, at prismodtageren på tildelingstidspunktet udfører sin forskning ved en dansk forskningsinstitution.

Talentpriser

Lundbeckfondens talentpriser gives hvert år til 3-5 yngre forskere under 30 år.

Prisen, der er en personlig hæderspris på 100.000 kr., uddeles årligt til forskere, som har præsteret særlig lovende forskning inden for sundheds- eller naturvidenskab.

Lundbeckfondens forskningsudvalg gennemgår indstillingerne og indstiller herefter 3-5 kandidater til fondens bestyrelse. Tildelingen forudsætter at prismodtageren på tildelingstidspunktet udfører sin forskning ved en dansk forskningsinstitution.

Tidligere modtagere af Lundbeckfondens Yngre Forskerpris

2017 Professor, ph.d. Janine Erler

2016 Lektor Alexander Zelikin
2015 Professor, Ph.D. Robert A. Fenton
2014 Professor, Ph.D. Tom Gilbert
2013 Lektor, ph.d. Darach Watson
2012 Professor Mads Hald Andersen
2011 Professor Eske Willerslev
2010 Professor, ph.d. Lars Juhl Jensen
2009 Professor, ph.d. Niels Mailand
2008 Lektor, ph.d. Blagoy A. Blagoev
2007 Lektor, ph.d. Bjørk Hammer
2006 Professor, dr.pharm Hans Braüner-Osborne
2005 Professor, M.Sc. Claus Hviid Christensen
2004 Professor, ph.d. Jens Hjort
2003 Professor, dr.med. Jacob Rosenberg
2002 Professor, ph.d. Jesper Wengel
2001 Professor, dr.med. Søren Nielsen

Tidligere modtagere af Lundbeckfondens Talentpriser

2017
M.Sc., Ph.D.-stud Christian Laut Ebbesen
Ph.D. Fatima AlZahra’a Alatraktchi
Cand.med. Mads Emil Jørgensen
Post.doc. Ph.D. civilingeniør Andreas Laustsen
Postdoc, Ph.D., cand.pharm. Tore Bjerregaard Stage

2016
Læge, ph.d. Lars Wiuff Andersen, 28 år fra Aarhus Universitetshospital
Læge, ph.d.-stud.  Nicolai Jacob Wewer Albrechtsen, Københavns Universitet
Læge, ph.d.-stud. Marco Bo Hansen, 28 år, Rigshospitalet
Datalog, ph.d.-studerende Claes Nøhr Ladefoged, 28 år, Rigshospitalet

2015
Læge, ph.d.-stud. Kristoffer Andresen, Københavns Universitet
Læge, ph.d.-stud. Sigrún Alba Johánnesdóttir, Aarhus Universitet
Stud. med. Christian Ovesen, Københavns Universitet
Ph.d., postdoc Anton Pottegård, Syddansk Universitet

2014
Ph.d. Johan Burisch, Hvidovre Hospital/Nordsjællands Hospital
Ph.d. Catharina Steentoft, Københavns Universitet
Postdoc, ph.d. Lin Lin, Aarhus Universitet

2013
Cand. med. Tor Biering-Sørensen, Gentofte Hospital
Cand. med., ph.d. Casper Bindzus Foldager, Aarhus Universitetshospital
Cand. scient., ph.d. Jeremy David Silver, Aarhus Universitet
Cand. scient., ph.d. Morten Mattrup Smedskjær, Aalborg Universitet
Cand. med. Morten Würtz, Aarhus Universitetshospital

2012
Læge Jonas Bjerring Olesen
Cand. scient., ph.d. Anne Ersbak Bang Nielsen
Lektor, ph.d. Kira Irina Astakhova

2011
Postdoc, ph.d. Magnus Kjærgaard
Postdoc, ph.d. Søren Egedal Degn
Postdoc, ph.d. Thomas Just Sørensen

2010
Cand. scient., ph.d. Lotte Holmegaard
Ph.d., M. Sc. Tomasz K. Wojdacz
Cand. med. Søren Dinesen Østergaard

2009
Cand. med., ph.d. Emil Loldrup Fosbøl
Cand. scient., ph.d. Mads Toudal Frandsen
Cand. psych., ph.d., Kamilla Miskowiak

2008
Cand. scient., ph.d. Thomas Bjørnskov Poulsen
Cand. scient., ph.d. Bjørn Panyella Pedersen
Cand. polyt., ph.d. Mark Schram

2007
Cand. scient., ph.d.-stud. Alicia Lundby
Cand. scient., ph.d. Michael Pittekow
Ph.d., postdoc Jacob Sherson

2006
Ph.d, bioteknologiingeniør Simon Bekker-Jensen
Ph.d., M.Sc. Darya V. Kiryushko
Cand. scient., ph.d. Malene Ringkjøbing Jensen

2005
Cand. med., ph.d.-stud. Kasper Kyng
Cand. scient., ph.d. Jeppe Vang Lauritsen
Gæsteprofessor, ph.d., Dr. Jun Wang

2004
Adjunkt, ph.d. Andrew Bond
Cand. med., klinisk assistent Mads Kristian Dalsgaard
Cand. med., ph.d.-stud. Niels Jessen

2003
Civilingeniør, ph.d. Lars Juhl Jensen
Adjunkt, ph.d. Mette Madsen
Cand. med., klinisk assistent Adam Steensberg

2002
Cand. scient. Jacob Falck Hansen
Forskningsadjunkt, ph.d. Alexei Komolov

Lundbeckfonden

Nyheder

Giftslanger: Forskere finder smart modgift-cocktail
2. oktober 2018
Nyt panel skal udpege Lundbeckfondens største hjernesatsninger
1. oktober 2018
Laks og markmus skal gøre os klogere på gådefuldt hologenom
28. september 2018