fbpx

Syv forskningsinstitutioner får 20 mio. kr. til corona-forskning

Lundbeckfonden har uddelt de første 20 mio. kr. under fondens corona-program til ti forskningsprojekter, der bl.a. skal:

– undersøge om forskellige lægemiddelbehandlinger kan på virke Covid19
– undersøge de psykiatriske konsekvenser af Covid19
– følge udviklingen i danskernes bekymring og deres tilbøjelighed til at følge myndighedernes anbefalinger
– udvikle virtual reality læringsforløb til akut efteruddannelse af sundhedspersonale.

Det er kun halvanden uge siden, Lundbeckfonden gjorde det muligt for forskere at søge om i alt 30 mio. kr. øremærket til forskningsprojekter målrettet Covid19-pandemien. Nu er de første 20 mio. kr. uddelt.

”Det er strømmet ind med ansøgninger, og der har været mange spændende og yderst kvalificerede projekter, hvor en del også, hvis de er succesfulde, kan påvirke Covid-19 på kort sigt. Inden udgangen af ugen forventer vi at have uddelt de sidste 10 mio. kr. i puljen, hvorefter vi lukker opslaget ned,” siger Jan Egebjerg, der er forskningsdirektør i Lundbeckfonden.

Støttede projekter

Effekten af Camostat Mesilate på COVID-19: Et randomiseret, placebokontrolleret studium
Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet – 4.990.000 kr.
Forskerne skal undersøge, om et kendt, japansk lægemiddel mod halsbrand kan bremse Covid19 ved at reducere SARS-CoV-2-spredningen i kroppen. Midlet har tidligere vist en effekt på mus inficeret med SARS, der har visse lighedstræk med ny Corona-virus. 180 patienter indlagt på danske sygehuse deltager i forsøget.

Inhibitorer af IL-6 receptoren til behandling af patienter med svær SARS-CoV-2 lungebetændelse
Bispebjerg Hospital – 3.919.000 kr.
Data fra Kina tyder på, at et kendt gigtpræparat kan hæmme den betændelsestilstand, som skader patienternes lunger, når de bliver syge med Covid19. Forskerne på Bispebjerg Hospital vil via et kontrolleret lodtræknings-studie undersøge, om der er hold i formodningerne om den gavnlige effekt af stoffet.

CREDID COVID-19 Adaptiv platform – Et randomiseret klinisk forsøg
Hvidovre Hospital – 5.000.000 kr.
Det vil formentlig tage år at udvikle en egentlig vaccine mod Covid19-virussen, og en forskergruppe på Hvidovre Hospital skal derfor undersøge, om allerede kendte lægemidler som hydroxyklorokin, plasma fra raskmeldte patienter, IL-6 antagonists og baricitinib kan have en positiv effekt på voksne med Covid19-lungebetændelse.

Forebyggelse af coronavirus hos plejehjemsbeboere – et lægemiddellodtrækningsforsøg.
Odense Universitetshospital – 1.887.940 kr.
Forskere fra Odense Universitetshospital skal undersøge muligheden for at forebygge sygdomsudvikling blandt nogle af samfundets mest sårbare – de ældre på plejehjem. Forskerne skal bl.a. finde ud af, om stoffet hydroxyklorokin og kosttilskud mindsker risikoen for smitte med coronavirus, alvorligheden af sygdomsudviklingen og efterfølgende risiko for indlæggelse på sygehus eller dødsfald. 206 borgere over 65 år, som bor på plejehjem i Odense, Svendborg eller Kerteminde Kommuner, deltager i forsøget.

Neurologiske og psykiatriske komplikationer ved Covid-19: Forekomst og sygdoms mekanismer,
Københavns Universitet – 1.000.000 kr.
Forskerholdet skal undersøge de neurologiske og psykiatriske komplikationer der kan være forbundet med Covid19. Man ved fra tidligere pandemier som fx den spanske syge, at de ofte udløser en bølge af psykiatriske lidelser, og forskerne vil kortlægge de neurologiske og psykiatriske komplikationer- Bevillingen dækker udgifterne til undersøgelse af patienterne og indsamling af spinalvæske-prøver til videre analyse.

COVID-19 Snapshot MOnitorering (COSMO) i Danmark and udlandet
Københavns Universitet – 500.000 kr.
Forskerholdet skal analysere danskernes opfattelse af corona-pandemien og deres handlemønstre i den forbindelse. Ved hjælp af en ugentlig spørgeskemaundersøgelse vil forskerne følge udviklingen i befolkningens frygt for virussen og undersøge, i hvor høj grad danskerne følger myndighedernes anbefalinger. Projektet er en del af et WHO-studium, der åbner for sammenligninger landene imellem.

Evidensbaseret uddannelse af sundhedsprofessionelle til at håndtere Covid19 pandemien Københavns Universitet 500.000 kr.
Gruppen fra Københavns Universitet skal undersøge, hvordan man bedst akut-uddanner sundhedspersonale fra andre specialer, så vi ikke kommer til at mangle kvalificeret personale til at tage sig af de mange forventede respirator-patienter. Forskerne skal bl.a. udvikle et virtual reality simulationsbaseret træningsprogram.

Risikoen af COVID-19 i patienter med inflammatoriske sygdomme
Statens Serum Institut – 429.500 kr.
En række sygdomme som leddegigt, psoriasis, colitis og Chrons opstår, når immunforsvaret overreagerer og begynder at angribe kroppen. Det er uvist, om patienter, der lider af den slags sygdomme, har særlig stor risiko for at blive alvorligt syge, hvis de får Covid19. Derfor vil et hold forskere på Statens Serum Institut undersøge disse patienters risiko, og hvilken betydning den medicin, de i forvejen tager, har for deres Covid19-forløb.

COVID-19 infektion hos reumatologiske patienter i immunsupprimerende behandling
Rigshospitalet – 500.000 kr.
Studiet vil undersøge, om gigtpatienter har særlig stor risiko for at udvikle livstruende komplikationer, hvis de har Covid19. En gruppe gigtspecialister på Rigshospitalet skal undersøge gigtpatienternes indlæggelsesfrekvens og dødelighed, samt hvilken betydning eventuel behandling med immunhæmmende medicin har for sygdomsforløbet, hvis de smittes med SARS-CoV-2.

Lungernes akutte immunrespons hos kritisk syge patienter med SARS-CoV-2 infektion Københavns Universitet 800.000 kr.
Gruppen af forskere skal undersøge, hvordan lungernes eget immunforsvar reagerer på Covid19. Virussen kan forårsage svær lungebetændelse med efterfølgende lungeskade, men fordi der er tale om en ny virus, har vi på nuværende tidspunkt meget begrænset viden om, hvordan den påvirker lungerne. Forskerne vil udtage væske fra lungerne af svært syge patienter, der indlægges på intensivafdeling, og karakterisere immunceller og signalstoffer.

For yderligere oplysninger kontakt:

Jan Egebjerg, forskningsdirektør i Lundbeckfonden, tlf. 2119 3713

Pernille Thorborg Jasper, pressechef i Lundbeckfonden, tlf. 2118 9132

Nyheder

Hjernestimulation skal lindre symptomer ved Parkinsons sygdom
25. januar 2021
Minihjerner skal kaste lys over nervesygdomme
25. januar 2021
Mekanismer bag skizofreni
25. januar 2021

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge