fbpx

Solidt driftsresultat og rekordhøjt beløb til uddelinger

Lundbeckfonden havde et godt 2017 med fortsat vækst i omsætningen og et rekordhøjt resultat på DKK 3,9 mia. før særlige poster. Desuden støttede Lundbeckfonden sundhedsvidenskabelig forskning med DKK 507 mio., det højeste beløb i fondens historie.

• Omsætningen steg 5% fra DKK 33.748 mio. i 2016 til DKK 35.371 mio., primært drevet af H.Lundbecks omsætningsfremgang på 10%

• Driftsresultatet før særlige poster var det hidtil bedste i fondens historie med DKK 3.876 mio. i forhold til DKK 2.944 mio. i 2016, hvilket svarer til en overskudsgrad før særlige poster på 11% mod 8,7% i 2016

• Driftsresultatet blev DKK 2.230 mio. (DKK 2.944 mio. i 2016) efter nedskrivning af goodwill vedrørende Falck på DKK 1.646 mio.

• De finansielle investeringsaktiviteter gav et afkast på 10,1 % mod 8,4% i 2016 og var også i 2017 over benchmark

• Lundbeckfonden Ventures havde et fremragende 2017 med et afkast på DKK 753 mio. i modsætning til 2016, hvor afkastet var negativt med DKK 96 mio.

• Lundbeckfondens nettoformue steg til DKK 63,6 mia. fra 61,3 mia. ved udgangen af 2016

• Uddelingerne steg til DKK 507 mio., hvilket er det højeste beløb i fondens historie

Administrerende direktør i Lundbeckfonden, Lene Skole, udtaler:

”Samlet set var 2017 et tilfredsstillende år, hvor vi så en solid stigning i driftsresultatet før særlige poster, der nåede DKK 3,9 mia. mod DKK 2,9 mia. i 2016. Vores største datterselskab H. Lundbeck fik sit bedste år nogensinde, og i ALK og Falck er der nye, stærke ledelser på plads, der hver især har lanceret en ny strategi med fokus på værdiskabende vækst.”

Lundbecks omsætning steg 10% i forhold til 2016, mens ALK oplevede et fald i omsætningen på 3% og Falck en stigning på 1%.

Der var stor aktivitet i fondens venture-portefølje, der er samlet i Lundbeckfonden Ventures. Tre selskaber blev solgt, fire blev børsnoteret, og der blev investeret i tre nye US-baserede selskaber. Ni selskaber modtog yderligere kapital fra Lundbeckfonden og andre investorer. Porteføljen bestod ved udgangen af 2017 af 19 life science selskaber, hvoraf otte er placeret i USA.

Også i Lundbeckfonden Emerge, der er fondens afdeling for nye biotekselskaber, baseret på forskning fra danske universiteter, var der god aktivitet. Porteføljen blev således fordoblet til seks selskaber.

Resultatet af investeringerne af fondens frie formue på ca. DKK 14 mia. var meget tilfredsstillende med et afkast på 10,1% (DKK 1.433 mio.) på trods af endnu et volatilt år på de finansielle markeder.

I 2017 bevilligede Lundbeckfonden i alt DKK 507 mio. fordelt på 459 bevillinger. Det er det højeste beløb i fondens historie og svarer til lønningerne til 731 fuldtids forskningsarbejdspladser i Danmark.

Fondens internationale forskerpris The Brain Prize på EUR 1 mio. blev uddelt for syvende gang og gik til tre hjerneforskere fra henholdsvis Irland, UK og Tyskland for deres banebrydende forskning i hjernens belønningssystem. The Brain Prize er spydspidsen for Lundbeckfondens uddelingsstrategi, der med en opdatering i 2017 fik et endnu stærkere fokus på hjerneforskning. Således var næsten 75% af fondens uddelinger målrettet hjernen. Fondens hjernefokus blev også understreget af den tredje store bevilling til iPSYCH projektet, der afsøger årsagerne til psykiske sygdomme og samlet har modtaget DKK 361 mio. DANDRITE centret på Aarhus Universitet modtog en bevilling på DKK 60 mio. og har dermed modtaget i alt DKK 120 mio. fra fonden.

Der er blevet gennemført valg af medarbejderrepræsentanter til Lundbeckfondens bestyrelse. Medarbejderrepræsentanterne er herefter Ludovic Otterbein fra Lundbeck, Peter Adler Würtzen fra ALK og Vagn Flink Møller Pedersen samt Henrik Villsen Andersen fra Falck.

Årsrapporten kan læses og downloades i sin helhed her

Kontakt
Regitze Reeh, kommunikationschef, 30546608, rr@lundbeckfonden.com

Related Posts

Nyheder

BONESUPPORT HOLDING AB (publ) announces that the patient enrolment schedule for the ongoing FORTIFY study is extended
21. august 2019
Lundbeckfonden udvider ledelsen med to stærke profiler
8. august 2019
Event: Fra trip til koma – bliv klogere på din bevidsthed
6. august 2019

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge