Solidt år i Lundbeckfonden

2016 var et godt år for Lundbeckfonden med vækst i alle aktiviteter. Fondens resultat voksede til 2,465 mia. kr., nettoformuen steg til 61,3 mia. kr., og der blev uddelt i alt 493 mio. kr. til danskbaseret sundhedsvidenskabelig forskning.

Lundbeckfonden passerede en milepæl i 2016, idet markedsværdien af fondens nettoaktiver for første gang oversteg 60 mia. kr. Dette skyldtes primært det gode resultat i datterselskabet H. Lundbeck, som fonden ejer 70% af. ALK viste rekordhøj omsætning og driftsresultat, mens Falck trods en stigning i omsætningen på 5% havde et fald i driftsresultatet på 18% til 792 mio. kr.

Lundbeckfonden Ventures investerede i løbet af året i det nystiftede biotekselskab Imara og solgte sin andel i selskabet Ziarco til Novartis, som blev den største europæiske private biotektransaktion i 2016. Porteføljen består dermed af 20 aktive selskaber, hvoraf otte er placeret i USA. Lundbeckfonden Emerge havde efter sin investering i NMD Pharma en portefølje på tre danske selskaber ved udgangen af 2016.

Resultatet af investeringerne af fondens frie formue på ca. 14 mia. blev tilfredsstillende med et afkast på 8,4% (1,138 mia. kr.) på trods af et turbulent år på de finansielle markeder.

I 2016 bevilligede Lundbeckfonden i alt 493 mio. fordelt på 462 bevillinger. Det er det næsthøjeste beløb i fondens historie. Beløbet svarer til lønningerne til 718 fuldtids forskningsarbejdspladser i Danmark.

Fondens store forskerpris The Brain Prize på 1 mio. euro blev i 2016 tildelt tre britiske hjerneforskere for deres banebrydende forskning i hukommelsen. The Brain Prize og de tilknyttede aktiviteter udgør en vigtig del af Lundbeckfondens særlige indsatsområde ’hjernesundhed’, der også udmønter sig ved, at næsten halvdelen af fondens uddelinger siden 2010 er gået til projekter relateret til hjerneforskning, svarende til ca. 1,6 mia. kr.

”Vores datterselskaber har alle tre – på hvert sit niveau – et godt udgangspunkt for vækst og værdiskabelse. Vores ventures- og emerge-aktiviteter viser gode takter ligesom vores interne kapitalforvaltning igen i 2016 opnåede et godt resultat. Det, sammen med vores forventninger om øget udbytte fra især Lundbeck gør, at vi som minimum kan opretholde det nuværende niveau for uddelinger på en halv milliard kroner om året,” siger Lene Skole, CEO i Lundbeckfonden.

Årsrapporten kan læses og downloades i sin helhed her

Kontakt
Regitze Reeh, kommunikationschef, 30546608, rr@lundbeckfonden.com

Nyheder

Din risikovillighed sidder i dine gener
15. januar 2019
Nyt ansøgningsprogram åbent for erfarne forskere
14. januar 2019
Gennemsigtige mus kortlægger hjernens vaskemaskine
4. januar 2019

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge