fbpx

God forskningspraksis

Lundbeckfondens overordnede kriterium for bevilling af forskningsmidler er, at ansøgningens videnskabelige indhold, ansøgers kvalifikationer og det faglige miljø på værtsinstitutionen er på et højt internationalt niveau, og at forskningen kan gøre en forskel for menneskers sundhed og tilværelse. Vi ønsker at sikre, at bedømmelsen af ansøgninger foregår ensartet.

Grundlæggende tilstræber fonden, at alle ansøgninger undergår peer review, og at dette sker med flertal af fondsuafhængige eksperter. Til vurdering af løbende projektansøgninger har fonden etableret to permanente bedømmelsespaneler med et flertal af eksterne og udenlandske eksperter. Til vurdering af større personlige og strategiske ansøgninger sammensættes ad hoc bedømmerpaneler af internationale eksperter. Alle medlemmer af bedømmerpaneler skal leve op til fondens habilitetsregler.

Alle bedømmelser udmunder i en indstilling til fondens bestyrelse, som foretager den endelige tildeling af bevilling i overensstemmelse med lovgivningens krav. Vurderingsprocedurer for ansøgninger og indstillinger justeres løbende i takt med udvikling og implementering af nye virkemidler.

I 2014 vedtog vores bestyrelse ”Lundbeckfondens standard for god forskningspraksis”, som i dag er indarbejdet i fondens generelle bevillingsvilkår. Vores standarder understøtter grundlæggende principper for god forskningspraksis såsom forskningsintegritet, transparens og ansvarlighed. Alle bevillingsmodtagere skal underskrive dette dokument før de kan modtage bevilling.

Lundbeckfondens bevillingsbetingelser refererer bl.a. til Forsknings- og Uddannelsesministeriets Code of Conduct for Research Integrity fra 2014.

Vi forventer desuden, at forskning sker i overensstemmelse med ”Responsible Research and Innovation” jvf. EU’s HORIZON 2020.

Lundbeckfonden

Nyheder

Lundbeckfonden
Hjernesygdomme koster samfundet mindst 39 mia. kroner
18. november 2020
Danske forskere leverer beviset: Kejsersnit kan lede til astma og allergi
12. november 2020
En helt ny slags ’antabus’ – men mod kokainmisbrug
10. november 2020