fbpx

Sådan håndterer vi ændring af forskningsprojekter under corona-pandemien

Vores støttemodtagere kan forvente, at vi er pragmatiske og finder fleksible løsninger på de problemer, der måtte opstå som følge af corona-pandemien.

Aflyste konferencer, nødbemanding og begrænset adgang til udstyr, laboratorier og testfaciliteter. Corona-pandemien har en lang række konsekvenser for de forskere og deres projekter, som Lundbeckfonden støtter.

Det er en ny situation for alle, og derfor vil vi gerne forsikre vores bevillingsmodtagere om, at vi er i stand til at overholde alle udbetalingsplaner, der allerede er indgået. Vi er finansielt robuste, og vores ambition er fortsat at uddele som tidligere kommunikeret. Det betyder, bl.a. at allerede planlagte åbne opslag og andre udmeldte aktiviteter vil blive gennemført som planlagt.

Det er desuden vigtigt for os, at vores bevillingsmodtagere ved, at de kan regne med vores fleksibilitet, og at vi er meget åbne overfor ændringer i forskningsprojekterne – fx forsinkelser – forårsaget af corona-pandemien.

  • Hvis du har en bevilling, hvor den afsluttende rapport burde være os i hænde inden 1. september 2020, vil den nye deadline være 1. oktober 2020.
  • Hvis dit projekt har afleveret den sidst krævede statusrapport, er du velkommen til at kontakte os, med corona-relaterede ændringer i projektet.
  • Øvrige projekter bedes i den næstkommende statusrapport redegøre for de corona-relaterede forsinkelser på linje med andre afvigelser fra den bevilgede forskningsplan.

”Vores støttemodtagere kan forvente, at vi – som altid – er pragmatiske og sigter mod at finde gode, fleksible udveje på de problemer, der måtte opstå. Der er mange ubekendte i en situation som denne, og vi tror på, at de bedste løsninger er dem, der er skræddersyede til det enkelte projekt. Derfor udsteder vi fx ikke en generel udsættelse af projektdeadlines, men er meget åbne overfor forskere, der måtte henvende sig til os og bede om forlængelse,” siger Jan Egebjerg, der er forskningsdirektør i Lundbeckfonden.

”Forskningen er uforudsigelig, og det er reglen mere end undtagelsen, at ansøgere beder om udsættelser og accept af manglende målopfyldelse. Corona-pandemien er i vores øjne en plausibel begrundelse, som vil få os til at udvise den størst mulige fleksibilitet,” siger han.

Som situationen ser ud nu, vil Lundbeckfonden ikke give direkte økonomisk kompensation. Universiteter m.fl. forventes at drage nytte af de kompensationer, staten har sat til rådighed, og benytte de arbejdsretlige muligheder, der er for at begrænse løntab. Men hvis der for eksempel er en rejse, der er aflyst, er vi villige til at kigge på, om man i stedet kan bruge pengene til at dække løn i en periode.

Giver corona-pandemien anledning til spørgsmål relateret til en bevilling fra os, så skriv til os på application@lundbeckfonden.com.

Læs også:

Første corona-bevilling fra Lundbeckfonden til forsøg med et kendt lægemiddel

Lundbeckfonden bevilger 30 mio. kr. til forskningsprojekter målrettet ny coronavirus

Nyheder

Lundbeckfonden
Hjernesygdomme koster samfundet mindst 39 mia. kroner
18. november 2020
Danske forskere leverer beviset: Kejsersnit kan lede til astma og allergi
12. november 2020
En helt ny slags ’antabus’ – men mod kokainmisbrug
10. november 2020

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge