fbpx

Runder Corona-pulje af: 10 mio. kr. til otte projekter

Lundbeckfonden har netop uddelt de sidste 10 mio. kr. af fondens corona-pulje.

Lundbeckfonden øremærkede i marts 30 mio. kr. til at støtte forskere, der forsøger at finde løsninger inden for såvel diagnosticering som behandling af COVID-19.

Interessen for corona-programmet har været overvældende på de danske universiteter og sygehuse, og Lundbeckfonden kunne i sidste uge uddele forskningsstøtte til ti projekter, som tilsammen modtog 20 millioner kr.

De sidste modtagere er nu fundet. Det drejer sig om otte projekter, der i alt modtager 10.451.829 kr.
Dermed er den samlede coronabevilling på 30 millioner kr. delt ud.

De otte projekter, som i den sidste uddelingsrunder får støtte, handler blandt andet om:

• At foretage smitteopsporing blandt hospitalsansatte og i befolkningen
• At kortlægge COVID-19 udbredelsen på Færøerne
• At forebygge tab af muskelmasse hos coronapatienter indlagt på intensive afdelinger
• At studere resultaterne af 300 obduktioner fra hele Danmark for at kortlægge og forstå de skader, covid-virussen kan forårsage

De otte projekter, der støttes

Immunitet imod SARS-CoV-2 i befolkningen: Undersøgelse af tilstedeværelsen af antistoffer mod SARS-CoV-2
Hvor hurtigt udvikler corona-immuniteten sig i den danske befolkning, og hvor – på hvilket stadie – i det samlede pandemi-forløb er Danmark? Det skal undersøges i et projekt under ledelse af professor Karen Angeliki Krogfelt, Roskilde Universtet. Der skal bl.a. kigges efter antistoffer mod COVID-19 i blodprøver, som sendes til Danmarks Nationale Biobank fra alle type patienter, der i epidemiperioden har været indlagt på danske hospitaler for andre lidelser end corona. I studiet deltager også forskere fra Statens Serum Institut og Nordsjællands Hospital. Lundbeckfonden støtter projektet med i alt 2.000.000 kr.

COVID-19: Undersøgelse af smitte og immunisering af hospitalsansatte
Hvor mange hospitalsansatte er smittet med COVID-19? Hvor mange har symptomer? Hvor mange har antistoffer, fordi de har været smittet – og gør det dem immune over for ny smitte? Det skal undersøges i et projekt ledet af klinisk professor Kasper Iversen, Herlev Hospital. 15.000 hospitalsansatte skal undersøges tre gange i løbet af projektet, som Lundbeckfonden har bevilget 2.000.000 kr. til.

Brug af C-reactive protein niveauer i patienter med COVID-19
Kan man forudsige risikoen for et alvorligt COVID-19-forløb – og for et eventuelt akut lungesvigt (ARDS) – hos corona-smittede via en særlig proteinanalyse? Det skal belyses i en undersøgelse, der ledes af professor Henning Bliddal, Bispebjerg Hospital. Lundbeckfonden har bevilget 372.750 kr. til arbejdet.

Opsporing af den sande udbredelse af COVID-19 på Færøerne: COVID-19 mørketal på Færøerne
Færøerne har valgt en anden screeningsstrategi end i Danmark og har en af verdens bedst undersøgte befolkninger for coronavirus-smitte. Men hvor mange færinger er reelt smittet med COVID-19, og hvad er mørketallet? Det undersøges ved at teste mindst 1.000 tilfældigt udvalgte færinger, svarende til to procent af befolkningen. Undersøgelsen ledes af professor Pal Weihe, Færøernes Sygehusvæsen. Lundbeckfonden støtter projektet med 800.000 kr.

Metode til at modgå muskeltab i COVID-19 patienter
Kan man ved hjælp af elektrisk muskelstimulation med særlige ’puder’ reducere det store tab af muskelmasse, der uundgåeligt vil indtræffe hos COVID-19 patienter, som i ugevis er indlagt på en intensivafdeling? Og kan man dermed fremme disse – ofte ældre – patienters rekonvalescens? Det er formålet med en undersøgelse, som ledes af professor Charlotte Suetta, Bispebjerg Hospital. Projektet støttes af Lundbeckfonden med 1.000.000 kr.

Udskillelsesvarighed af infektiøst SARS-CoV-2 og korrelation til klinik og serologisk respons
De fleste metoder til undersøgelse af SARS-CoV-2 påviser tilstedeværelsen af virussets arvelige materiale, men ikke om der er en smittende viruspartikel. Hvor længe udskiller en COVID-19-patient smittende viruspartikler, efter at han eller hun er ophørt med at have symptomer? Det skal undersøges i et projekt, der ledes af overlæge Kristina Franck, Statens Serum Institut. Lundbeckfonden støtter projektet med 1.000.000 kr.

Dybdegående undersøgelse af patienter der er døde af COVID-19 
Kan man ved hjælp af obduktioner få en bedre forståelse af de skader, COVID-19 forårsager? Og dermed også udarbejde strategier til beskyttelse af særligt udsatte grupper af borgere ved fremtidige pandemier? Det skal undersøges i et landsdækkende projekt under ledelse af professor Niels Lynnerup fra Københavns Universitet og Retsmedicinsk Institut. I alt regner man med at analysere resultaterne af 300 obduktioner inden for en tre måneders periode. Heraf nogle, som ikke i udgangspunktet er COVID-19-relaterede. Lundbeckfonden støtter projektet med 2.500.000 kr.

Tilstedeværelsen og dødeligheden i COVID-19 patienter med akutte neurologiske symptomer
Kan der være sammenhænge mellem akutte neurologiske symptomer og COVID-19 infektion? Og kan infektionen forårsage skader på hjerne, rygmarv og nerver? Det skal undersøges i et projekt under ledelse af neurologiprofessor Grethe Andersen, Aarhus Universitetshospital. Lundbeckfonden støtter projektet med 779.079 kr.

Nyheder

Lundbeckfonden øger sit engagement i IO Biotech
12. januar 2021
Lundbeckfonden lancerer 2030-strategi med ambitiøse mål for både uddelings- og erhvervsaktiviteterne
22. december 2020
Lundbeckfonden uddeler 57 mio. kr. til dristige projekter
15. december 2020

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge