fbpx

Rekordår i 2019 giver god ballast for et krævende 2020

Lundbeckfonden oplevede et særdeles godt 2019 med det bedste resultat i fondens historie på DKK 5,6 mia. Ligeledes nåede årets uddelinger op på et rekordhøjt beløb med DKK 666 mio. til sundhedsvidenskabelig forskning, heraf over DKK 400 mio. til hjerneforskning.

  • Årets resultat var det hidtil bedste i fondens historie med DKK 5.568 mio. i forhold til DKK 2.924 mio. i 2018
  • Resultatet af de finansielle investeringsaktiviteter nåede rekordhøje DKK 2.180 mio. i forhold til DKK -454 mio. i 2018
  • Resultatet i Lundbeckfonden Ventures og Emerge udgjorde DKK 1.436 mio. mod DKK 153 mio. i 2018, primært drevet af salget af fondens andel af Veloxis til japanske Asahi Kasei for en samlet købesum på DKK 9 mia.
  • Lundbeckfondens nettoformue ved udgangen af 2019 var DKK 65,3 mia. mod DKK 62,5 mia. ved udgangen af 2018
  • Uddelingerne udgjorde DKK 666 mio., hvilket svarer til en stigning på DKK 95 mio. i forhold til 2018

Omsætningen i fondens tre strategiske datterselskaber, Lundbeck, ALK og Falck, faldt samlet set til DKK 34.134 mio. fra DKK 35.020 mio. i 2018. Lundbeck oplevede et fald i omsætningen på 6% primært som følge af, at produktet Onfi løb af patent. Falcks omsætning faldt 1% procent, mens ALKs omsætning steg 12% procent fra DKK 2.915 mio. kr. i 2018 til 3.274 mio. kr. i 2019.

Trods det forventede  fald i omsætning og resultat klarede de tre datterselskaber sig godt i 2019. Fondens model for aktivt ejerskab med fokus på langsigtet værdiskabelse viser sin styrke særligt i de transitionsperioder, som alle tre selskaber i øjeblikket gennemgår.

Administrerende direktør i Lundbeckfonden, Lene Skole, udtaler:

”Jeg er stolt af, at vi i 2019 leverede vores bedste resultat nogensinde. Salget af Veloxis spillede en vigtig rolle for det flotte resultat, men også vores andre finansielle investeringer har givet gode afkast takket være en balanceret investeringsstrategi, der har vist positive resultater i alle aktivklasser. Resultatet giver os en solid ballast i den nuværende situation, hvor vi som mange andre oplever øget usikkerhed på grund af Corona-krisen. Lundbeckfonden står stærkt og forventer at opretholde et uddelingsniveau i 2020 på mindst en halv milliard kroner til sundhedsvidenskabelig forskning til gavn for patienter og samfund.”

I 2019 bevilgede Lundbeckfonden i alt DKK 666 mio. til sundhedsvidenskabelig forskning fordelt på 382 bevillinger. Det er det højeste beløb i fondens historie og svarer til lønningerne til 897 fuldtidsforskningsarbejdspladser i Danmark.

Lundbeckfondens uddelingsstrategi fokuserer på forskning i hjernesygdomme og på at støtte forskeres karrierer gennem alle stadier. Seks førende hjerneforskere, tre på Aarhus Universitet og tre på Københavns Universitet, fik bevilget i alt DKK 232 mio. under fondens nye professorprogram, hvilket var den største enkeltstående uddeling nogensinde. Fondens Fellows-program udgør hvert år en vigtig del af karriereudviklingsstøtten, og i 2019 blev det til 10 fellowships på hver DKK 10 mio. til yngre forskere.

Lundbeckfondens internationale forskerpris The Brain Prize på EUR 1 mio. blev i 2019 uddelt for niende gang og gik til fire franske forskere for opdagelse af og banebrydende forskning i hjernesygdommen Cadasil.

For at hjælpe med at afbøde effekterne af den aktuelle Corona-pandemi besluttede Lundbeckfonden i marts 2020 at oprette en ekstraordinær pulje på DKK 30 mio. til forskningsbaserede projekter med et patientnært fokus. I løbet af få dage modtog og behandlede fonden 249 ansøgninger, hvoraf 18 projekter modtog støtte.

Ny formand for Lundbeckfondens bestyrelse

Som følge af fondens anciennitetsregler fratræder Jørgen Huno Rasmussen som formand for fondens bestyrelse efter at have været medlem af bestyrelsen siden 2008 og formand siden 2012. Ny formand bliver Steffen Kragh, koncernchef for Egmont, medlem af Lundbeckfondens bestyrelse siden 2013 og næstformand siden 2014. Peter Schütze, der indtrådte i Lundbeckfondens bestyrelse i 2015, bliver ny næstformand.

Som nyt medlem af bestyrelsen indtræder Svend Andersen, Executive Vice President i det amerikanske medicinalselskab Perrigo. Svend Andersen (58) er HA og HD (A, O) og har en lang karriere bag sig i en række internationale farmaselskaber.

Læs og download hele årsrapporten

Nyheder

Lundbeckfonden øger sit engagement i IO Biotech
12. januar 2021
Lundbeckfonden lancerer 2030-strategi med ambitiøse mål for både uddelings- og erhvervsaktiviteterne
22. december 2020
Lundbeckfonden uddeler 57 mio. kr. til dristige projekter
15. december 2020

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge