fbpx

Professor Eske Willerslevs forskerhold identificerer verdens første opdagelsesrejsende

Australske aboriginere: De første opdagelsesrejsende

For første gang er det lykkedes et internationalt forskerhold at stykke de australske aboriginers genom sammen. Resultatet offentliggøres i det videnskabelige tidsskrift Science og nyfortolker menneskets forhistorie.

Ved at sekvensere genomet viser forskerne, at aborigine australiere nedstammer direkte fra en tidlig indvandring til Asien, der begyndte for omkring 70.000 år siden. Dette er mindst 24.000 år før den folkevandring, som gav ophav til nutidens europæere og asiater. Resultatet viser også, at nutidens aborigine australiere rent faktisk er direkte efterkommere af de første mennesker, som kom til Australien så tidligt som for 50.000 år siden.

Resultaterne stammer fra en hårtot, som en britisk antropolog fik af en aboriginer i Goldfields-området i Vestaustralien i begyndelsen af det 20. århundrede. Et hundrede år senere har videnskabsfolkene isoleret dna fra hårtotten og brugt det til at udforske de første australieres genetik – og til at give indsigt i, hvordan de første mennesker spredte sig over jordkloden.

Opsplitning
Genomet indeholder ikke genetisk input fra moderne immigranter i Australien og afslører, at aboriginernes forfædre splittede op fra andre menneskepopulationers forfædre for cirka 62.000 – 75.000 år siden. De aborigine australiere stammer derfor direkte fra de tidligste opdagelsesrejsende, folk som vandrede ind i Asien, før de endeligt ankom til Australien for omkring 50.000 år siden.
Ved at vise dette slår studiet fast, at de aborigine australiere er den menneskegruppe, som har den længste tilknytning til det land, de lever i den dag i dag. Forskningsstudiet præsenteres med fuld opbakning fra The Goldfields Land and Sea Council, det råd som repræsenterer aboriginernes traditionelle ejere af området.

Ny model for udvandring
Aborigin-australiernes historie spiller en central rolle i forståelsen af, hvordan de første mennesker udvandrede fra Afrika. Arkæologiske fund viser, at der har været mennesker i Australien i 50.000 år. Vores nye undersøgelse omskriver deres vej dertil. Hidtil har den fremherskende teori været, at mennesket foretog én enkelt samlet udvandring fra Afrika til Europa, Asien og Australien. I den model splitter de første australiere af fra en asiatisk population, som allerede selv var splittet af fra europæernes forfædre.

De nye resultater demonstrerer, at da fortidens aboriginale australiere begyndte deres rejse, var europæernes og asiaternes forfædre endnu ikke forskellige fra hinanden. Da opsplitningen først begyndte, det vil sige 24.000 år efter at de første australiere begyndte deres udforskning, blandede asiater sig med de befolkningsgrupper der stadig var i Asien fra den første udvandring.

De første mennesker var opdagelsesrejsende
Professor Eske Willerslev fra Københavns Universitet, som var leder af forskergruppen bag studiet, siger:
Nutidens aboriginine australiere er efterkommere af de første mennesker, der begyndte at udforske verden. Mens europæernes og asiaternes forfædre sad et eller andet sted i Afrika eller Mellemøsten, og stadig havde udforskningen til gode, så bredte forfædrene til de aborigine australiere sig hurtigt. De var de første moderne mennesker, der gennemrejste ukendt land i Asien for endelig at krydse havet til Australien. Det er virkelig en forbløffende rejse, som må have krævet exceptionelle overlevelsesevner og mod”.

Det nye studie har omfattende følger for vores forståelse af, hvordan menneskets forfædre bevægede sig over jordkloden. Indtil nu er det kun lykkedes at hente genomer fra fortidens mennesker fra hår bevaret i permafrost. Forskerne har nu demonstreret, at hår, der har været opbevaret under væsentligt dårligere forhold, kan bruges til genom sekvensering uden risiko for forurening fra nutidens mennesker, som det ellers ofte er tilfældet hvis man arbejder med gamle tænder og knogler. Ved at analysere museumssamlinger og samarbejde med grupper af efterkommere, kan forskerne nu studere den genetiske historie af mange oprindelige befolkninger verden over. Selv hvor grupper har bevæget sig eller blandet sig med andre grupper.

Kontaktinfo til projektledere:
Professor Eske Willerslev, Center for GeoGenetik, Statens Naturhistoriske Museum
Tlf. 35321309/28751309, e-mail: ewillerslev@snm.ku.dk, hjemmeside: http://geogenetics.ku.dk

Ph.d. Morten Rasmussen, Center for GeoGenetik, Statens Naturhistoriske Museum,
Tlf. 35321372/286000400, e-mail: mortenras@gmail.com eller morrasmussen@snm.ku.dk

Lundbeckfonden har støttet projektet: “Syv genomer der formede menneskets udviklingshistorie” med DKK 2,5 mio.

Formålet med projektet er at sekventere kernegenomerne fra syv uddøde humane individer, der dækker en tidsperiode på de sidste 500.000 år, og som hver repræsenterer forskellige afgørende skridt i menneskehedens udviklingshistorie. Genomerne omfatter nogle af de første mennesketyper i Europa, historiske prøver af isolerede reliktpopulationer af de første moderne mennesker, der forlod Afrika (aboriginer fra Australien og andamanser fra det indiske ocean), de første mennesker i Amerika (Clovis), de første jægere og agerbrugere i Europa og Danmark og de grønlandske vikinger. Genomerne vil give afgørende svar på, hvad der genetisk gør os unikke som mennesker, alle europære og asiateres genetiske basiskonstruktion, vores evne til genetisk at tilpasse os klimaændringer, fordøjelsessystemets udvikling og vores forfædres vandringshistorie ud i verden. Projektet er vigtigt for forståelsen af vores arts udviklingshistorie og for udvikling af fremtidige strategier for klimatilpasninger og medicinsk behandling.

Nyheder

90 mio. kr. til 18 talentfulde forskere
19. oktober 2020
Søren Dinesen Lumdbeckfonden
Psykiatriforskning udløser stor videnskabelig pris
13. oktober 2020
Christian Sandøe Musaeus Lundbeckfonden
Han satser på demensområdet
13. oktober 2020

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge