fbpx

Cordelia Imig

Cordelia Imig

Cordelia Imig

Assistant Professor, Department of Neuroscience, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen

Skal undersøge kommunikationskiks mellem hjerne og tarm

Hos pattedyr – mennesket inklusive – foregår der løbende en to-vejs-kommunikation mellem hjernen og tarmsystemet. Den sker ved hjælp af biokemi og nervesignaler, og denne kommunikation har blandt andet betydning for stofskiftet og for vores oplevelse af sult og mæthed.

Det er en uhyre kompliceret informationsudveksling – som Cordelia Imig via sit Lundbeckfonden-fellowship skal forsøge at skaffe ny viden om.

Cordelia Imig, 33, er biolog af uddannelse fra det tyske Georg-August-Universität-Göttingen. Hun har specialiseret sig i neurovidenskab, og var indtil for kort tid siden ansat ved det tyske Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin.

Som Lundbeckfonden-fellow bliver Cordelia Imig nu ansat ved Københavns Universitet (KU) med base på Institut for Neurovidenskab. Og her skal hun opbygge sin egen forskningsgruppe.

En del af baggrunden for den forskning, hun skal udføre, hænger sammen med en antagelse, der siger: At forskellige fejl i den kommunikation og udveksling af signaler, som foregår mellem hjernen og tarmsystemet hos mennesker, muligvis kan være medvirkende til udvikling af en række alvorlige sygdomme. Heriblandt neurodegenerative lidelser som Alzheimers og Parkinsons, ligesom kroniske tarmsygdomme som Crohns også er i søgelyset.

”Derfor er detaljeret viden om den kommunikation, som foregår mellem hjernen og tarmsystemet, så vigtig”, siger Cordelia Imig: 

”Den kan nemlig være med til at vise nye veje, når det handler om at udvikle medicin mod sygdomme, som kan have en sammenhæng med fejl i denne kommunikationskæde – og det er blandt andet viden af den art, jeg skal søge at forske frem via mit fellowship fra Lundbeckfonden. Men min forskning handler også om at blive klogere på, hvordan to-vejs kommunikationen i form af signaler mellem tarmsystemet og hjernen er med til at opretholde vores sundhed”.

I menneskets tarmsystem findes det enteriske nervesystem, som består af et sted mellem 50 og 100 millioner nerveceller. Cordelia Imig vil som fellow bruge de næste fem år på at forske i en særlig undergruppe af celler i tarmsystemets signaleringsberedskab – de såkaldte enterokromaffinceller. Disse celler frigiver signalstoffet serotonin – en neurotransmitter, der også produceres i dele af hjernen.

Hvordan denne proces styres i tarmsystemet, mangler der imidlertid viden om – hvilket også gælder frigivelse af en række hormoner fra samme region af menneskekroppen – og det er et andet af de forskningsspørgsmål, Cornelia Imig vil beskæftige sig med via sin ansættelse på KU.

Hun vil fx søge svar ved at benytte sig af superkraftige mikroskoperings-teknikker, der opererer med så høj opløsning, at hun kan følge biokemiske processer og nervesignaler helt ned på enkeltcelleniveau.