fbpx

Parkinson-symptomer invaderede fra tarmsystemet

Forskere fra Aarhus Universitet har i rotteforsøg underbygget en teori om, at Parkinsons sygdom i mange tilfælde må antages at opstå i tarmsystemet.

Et hold forsøgsrotter – som ved genetisk manipulation var programmeret til at producere meget store mængder af proteinet alpha-synuclein – spiller hovedrollen i en ny forskningsartikel om Parkinsons sygdom.

Artiklen er offentliggjort i Acta Neuropathologica, et af verdens førende neurovidenskabelige tidsskrifter – og bag arbejdet står en gruppe danske, tyske og østrigske forskere under ledelse af professor Per Borghammer fra Nuklearmedicin & PET ved Aarhus Universitetshospital.

Forskerne brugte de manipulerede rotter for at efterprøve en hypotese, som i 2003 blev fremsat af den tyske neuropatolog Heiko Braak, der foreslog, at Parkinsons sygdom i en del tilfælde begynder i patientens tarmsystem.

Parkinsons sygdom, der har været kendt af lægevidenskaben i omkring 200 år, får ultimativt patientens hjerne til at bryde sammen på grund af ophobning af alpha-synuclein, som ødelægger nervecellerne. Hvis sygdommen opstår i patientens tarmsystem, skal den altså på en eller anden måde kunne brede sig til hjernen – hvilket også er kernen i Braaks hypotese:

Den forudsiger, at klumper af alpha-synuclein dannet i tarmens nervesystem kan ’vandre baglæns’ til hjernen via vagusnerven – en hovednerve, som hos mennesker og andre pattedyr begynder i hjernestammen og breder sig ud i kroppen, hvor den blandt andet styrer tarmfunktioner.

Aarhus-forskerne har i en årrække gennem forskellige undersøgelser efterprøvet aspekter af Braaks hypotese, fortæller professor Per Borghammer, der er støttet af Lundbeckfonden:

”I den undersøgelse, som ligger til grund for artiklen i Acta Neuropathologica, fik rotterne injiceret klumper af alpha-synuclein i tyndtarmen. Rotterne var i forvejen genetisk programmeret til selv at producere unormalt store mængder af dette protein – og havde på den måde en Parkinson-profil. Nu skulle det så vise sig, om hele dette ’bombardement’ af alpha-synuclein kunne frembringe Parkinson-patologi i dyrenes hjerner. Det var det, der var tanken med vores forsøg”, siger Per Borghammer.

Det gik stærkt

Forsøget blev udført i Aarhus. Nathalie Van Den Berge, der er postdoc hos Per Borghammer og førsteforfatter på den videnskabelige artikel, sørgede for injektionerne – og efter to måneder kunne de første resultater gøres op.

”Allerede på dette tidspunkt kunne vi se, at alpha-synucleinet var vandret op i dyrenes hjerner, hvor det havde anrettet store skader præcis i de regioner, der også bliver ramt i forbindelse med Parkinsons sygdom hos mennesker. Og da vi fire måneder efter injektionerne igen kontrollerede, var skaderne endnu mere udbredte. Det var faktisk ret påfaldende, hvor stærkt det gik”, siger Per Borghammer.

Kan også nå hjertet

Når lægerne diagnosticerer Parkinsons sygdom hos en patient, viser det sig i mange tilfælde, at vedkommende allerede har mistet store dele af hjertets nervesystem.

Derfor ville Nathalie Van Den Berge og Per Borghammer undersøge, om denne type nerveskader i hjertet også kunne udløses af alpha synuclein-injektionerne i rotternes tarmsystem: Altså, om det skadelige protein via nervebaner kan vandre fra tarmen til hjertet?

”Svaret er ja, og det er vi de første, der har kunnet vise i dyreforsøg. Det er et vigtigt fund, da vi aldrig rigtigt har forstået, hvorfor hjertets nervesystem bliver beskadiget så tidligt og udtalt hos mange Parkinson-patienter”, siger Per Borghammer.

Men hvad kan man, i relation til Parkinsons sygdom hos mennesker, konkludere på baggrund af disse forsøg?

Skal man sige det kort, så bestyrker de – sammen med lignende forsøg med mus, som netop er udført i USA – i væsentlig grad mistanken om, at Parkinsons sygdom i mange tilfælde må antages at opstå i menneskers tarmsystem, vurderer professor Per Borghammer:

”Det er altså ikke nogen universalforklaring, men den giver et værdifuldt bidrag til en bedre forståelse af den komplekse problematik, som ligger bag Parkinsons sygdom. Og det er også af værdi for den del af forskermiljøet, som prøver at udvikle medicinsk behandling mod sygdommen”.

Rotteforsøget

Per Borghammer og hans kolleger har offentliggjort deres Parkinson-forsøg med de genmanipulerede rotter i det videnskabelige tidsskrift Acta Neuropathologica. Den videnskabelige artikel kan læses her.

Nyheder

Syv forskningsinstitutioner får 20 mio. kr. til corona-forskning
1. april 2020
Sådan håndterer vi ændring af forskningsprojekter under corona-pandemien
31. marts 2020
Første Corona-bevilling fra Lundbeckfonden til forsøg med et kendt lægemiddel
26. marts 2020

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge