fbpx

På jagt efter et system, der kan sladre om sygdomsrisiko

Anna Sophie Lebech Kjær studerer medicin ved Københavns Universitet. Hun er en af fem danske medicinstuderende, som i 2020 bliver sendt til USA gennem Lundbeckfondens DARE-Fellowship program (Danish American Research Exchange).

Anna Sophie Lebech Kjær skal forske og studere ved Stanford University, et af USA’s bedste universiteter.

Hendes forskning handler om IGF-I – en vækstfaktor, et såkaldt peptidhormon, der har en række funktioner hos mennesket. Fx er IGF-I med til at sikre vedligeholdelse af vores muskler, knogler og hjertevæv, og IGF-I er også involveret i regulering af cellevækst.

Vi producerer IGF-I livet igennem, men niveauet falder i takt med, at vi bliver ældre, fortæller Anna Sophie Lebech Kjær:

”Blandt voksne vil de fleste have nogenlunde samme IGF-I niveau, men der en gruppe, som ligger lidt højere – og en anden gruppe, som ligger lidt lavere. Disse to ydergrupper er interessante, fordi nyere studier viser, at voksne med et højt IGF-I niveau statistisk set har en forøget risiko for at udvikle cancer, mens voksne med et lavt IGF-I niveau statistisk set har en forøget risiko for at blive ramt af hjerte-karlidelser. Og det er baggrunden for mit forskningsprojekt”, siger Anna Sophie Lebech Kjær.

Beder man hende om kort at forklare projektet, siger hun: ”Jeg vil undersøge, om man følger et genetisk fastlagt IGF-I niveau livet igennem. Altså om et højt IGF-I niveau i barndommen alt andet lige også forbliver relativt højt i de mere modne år – og om et lavt niveau i barndommen tilsvarende forbliver relativt lavt livet igennem”.

Viser det at forholde sig sådan, er det bl.a. interessant i forhold til at vurdere sygdomsrisiko, siger Anna Sophie Lebech Kjær:

”For så vil man ved at tage en blodprøve i barndommen kunne se, om personen som voksen – statistisk set – må antages at være særlig udsat for at udvikle cancer eller hjerte-karlidelser. Om vedkommende så rent faktisk bliver syg hen ad vejen, kan blodprøven jo ikke vise. Men det forhold, at personen statistisk set har en forøget risiko kan bruges til i god tid at være ekstra opmærksom på sygdomsforebyggende foranstaltninger”.

Anna Sophie Lebech Kjær medbringer en del af de data, hun skal bruge til sit forskningsprojekt ved Stanford University, hvor hun får professor og IGF-I ekspert Andrew Hoffman som sin mentor.
Der er tale om data fra undersøgelser gennemført på Klinik for Vækst og Reproduktion ved Rigshospitalet. Klinikken ledes af professor Anders Juul, der er Anna Sophie Lebech Kjærs danske mentor.

”Blandt de undersøgelser, jeg har fået data fra, er ’Mor-Barn Kohorten’ og ’Skoleundersøgelsen’, hvor forskere fra Klinik for Vækst og Reproduktion i nogle tilfælde har fulgt personer lige fra fødslen til de tidlige voksenår. Meningen er, at disse resultater skal kombineres med amerikanske undersøgelser”, forklarer Anna Sophie Lebech Kjær.

Nyheder

Maude er blevet den stereotype migræne-patient – men det er ikke helt virkelighedsdækkende
31. juli 2020
Urgammelt DNA kaster en ’videnskabelig håndgranat’ ind i diskussionen om menneskets ankomst til Amerika
23. juli 2020
Danske forskere kortlægger central sygdomsmekanisme – og beskriver et helt nyt protein
20. juli 2020

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge