Ledelse

Lundbeckfonden ledes af en bestyrelse, der består af i alt 11 medlemmer, syv fundatsvalgte og fire medarbejdervalgte, valgt af medarbejderne i hver af fondens tre datterselskaber, Lundbeck, ALK og Falck.

Bestyrelsen har ansvaret for at 

  • fastlægge fondens strategi og træffe afgørelser om forhold af stor betydning eller af usædvanlig art
  • træffe endelige beslutninger om tildeling af bevillinger på baggrund af indstillinger fra evalueringskomiteer
  • føre tilsyn med organisationen og påse, at fonden ledes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning og vedtægter samt
  • ansætte fondens direktør

Den daglige drift og ledelse står Lundbeckfondens administrerende direktør for, suppleret af ledergruppen.

Bestyrelse

Steffen Kragh

Næstformand

Lars Holmqvist

Bestyrelsesmedlem

Susanne Krüger Kjær

Bestyrelsesmedlem

Michael Kjær

Bestyrelsesmedlem

Peter Schütze

Bestyrelsesmedlem

Gunhild Waldemar

Bestyrelsesmedlem

Peter Adler Würtzen

Bestyrelsesmedlem

Henrik Villsen Andersen

Bestyrelsesmedlem

Ledergruppe

Lene Skole

Chief Executive Officer

Bertil From

Chief Financial Officer

Regitze Reeh

Kommunikationschef

Christian Elling

Acting Senior Vice President, Director of Science

Thomas Sinkjær

Senior Vice President Grants & Prizes, Director of Science (orlov)

Mette Kirstine Agger

Managing Partner

Christian Elling

Managing Partner