Om Lundbeckfonden

Lundbeckfonden er en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde

Lundbeckfonden er en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde med en værdi på mere end 60 mia. kr. og årlige uddelinger på ca. 500 mio. kr. til danskbaseret sundhedsvidenskabelig forskning – primært inden for hjerneforskning. Vi forventer et let stigende uddelingsniveau i de kommende regnskabsår.

Vi er den største bidragsyder til dansk offentligt udført hjerneforskning og har en ambition om at Danmark skal være en af verdens førende hjerneforskningsnationer. Samtidig arbejder vi for at højne vidensniveauet i offentligheden om hjernen og hjernesygdomme.

Vi ønsker at fremme de mest lovende forskeres karrierer og bidrage til en stærk pipeline af sundhedsvidenskabelige forskere uanset emneområde. For os betyder det både at højne kvaliteten i og interessen for den naturfaglige undervisning i grundskole og gymnasium, og fokusere vores karrierefremmende bevillinger der, hvor behovet på karrierestigen er størst.

Lundbeckfondens erhvervsaktiviteter favner tre store datterselskaber, en international portefølje af 20 venture-selskaber, en portefølje af små biotek-selskaber baseret på forskning fra danske universiteter og intern forvaltning af en formue på ca. 14 milliarder kroner.

Lundbeckfondens historie går mere end 60 år tilbage. Fonden blev grundlagt i 1954 af Grete Lundbeck, en visionær forretningskvinde og enke efter grundlæggeren af H.Lundbeck A/S, Hans Lundbeck. Over årene donerede hun de aktier, hun havde arvet efter sin mand til fonden, og da hun selv døde i 1965, var fonden enearving til hendes formue.

Lundbeckfonden blev formelt etableret den 4. marts 1954, da Grete Lundbeck som hovedaktionær og bestyrelsesformand underskrev fundatsen. En fundats er et oprettelsesdokument, der beskriver reglerne for fondens økonomiske og juridiske forhold.

Lundbeckfondens fundats blev revideret i 1991 i forbindelse med, at fonden blev fusioneret med Grete og Hans Lundbecks Legat.

Fondens nøgletal (mio. kr.) – inkl. datterselskaber

20162015201420132012
Uddelinger493423459368466
Indtægter34.60332.39029.90430.09228.675
Driftsresultat2.978-6.8908922.2162.446
Nettoformue61.28754.34138.77037.64226.893
Antal medarbejdere36.33434.43632.13529.79828.049

Lundbeckfonden

Nyheder

Usædvanlig dykkerevne kortlagt – med inspiration fra sæler
20. april 2018
Solidt driftsresultat og rekordhøjt beløb til uddelinger
18. april 2018
Videnskabelig medarbejder til ’Grants & Prizes’
13. april 2018