fbpx

Lundbeckfondens nye uddelingsstrategi sætter talentet og hjernen først

Danmark skal være et af verdens førende lande indenfor hjerneforskning, og vi skal have en stærk pipeline af talentfulde biomedicinske forskere. Det er målet med den nye uddelingsstrategi, som Lundbeckfonden lancerer dette efterår.

Lundbeckfonden uddeler årligt over 500 mio. kr. til sundhedsvidenskabelig forskning. Med den nye uddelingsstrategi, som netop nu er ved at blive implementeret, kommer fonden i endnu højere grad end tidligere til at fokusere på hjernen. 

”Fondens programmer er rettet mod basal og klinisk forskning men når vi siger, vi sætter hjernen først, mener vi hjernen i bredeste forstand. For os er hjerneforskning en rummelig betegnelse, der kan indeholde projekter indenfor både sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora samt teknik og naturvidenskab – også meget gerne tværfaglige projekter på tværs af discipliner og på tværs af klinik og basalforskning, ” siger professor Thomas Sinkjær, forskningsdirektør i Lundbeckfonden.

De Tre P’er

Den nye uddelingsstrategi er inddelt i tre kategorier- også kaldet ”De 3 P’er”: People. Projects. Prizes.

People sætter fokus på talent og karrierefremme. Nogle af de største videnskabelige gennembrud har fundet sted, når de dygtigste forskere har haft tid og frihed til at hellige sig den forskning, de brænder mest for. Derfor ønsker vi at identificere de bedste forskere med de mest innovative ideer i åben konkurrence, give dem mulighed for at udvikle deres egne forskningsideer og udføre nysgerrighedsdreven forskning.

Der er mulighed for at søge støtte under fire programmer.

  • Lundbeckfondens Postdocs (max 4 år efter ph.d. grad). Det gælder postdocs i Danmark, men vi vil især gerne tilskynde unge danske forskere til at rejse til udlandet og tiltrække unge forskere fra udlandet til Danmark i en længere periode. Bevillinger er på 800.000 kr. per år i op til 3 år. Læs mere.
  • Lundbeckfonden Fellows (max 8 år efter ph.d. grad), som fokuserer på talenter fra ind- og udland, der ønsker at etablere eller udvide deres egen forskningsgruppe i Danmark. Bevillinger er på 10 mio. kr. over 5 år. Læs mere.
  • Lundbeckfonden Ascending Investigators (max 15 år efter phd grad) som fokuserer på de fremragende forskere på især lektor-niveau, herunder kliniske stillinger på samme niveau. Hvis kvaliteten er på et konkurrencedygtigt niveau ønsker fonden, at mindst 40% af de bevilgede projekter over en årrække er inden for neurovidenskab, Bevillinger er på 5 mio. kr. over 4 år. Læs mere.
  • Lundbeckfonden Professorer, som fokuserer på de allerbedste internationale og danske neurovidenskabelige forskere og på at skabe gode forskningsmiljøer omkring dem i Danmark. Med dette program håber vi at tiltrække nogle af de allerbedste internationale neuro-videnskabelige forskere til Danmark. Bevillinger er på 20-40 mio. kr. over 6 år med mulighed for forlængelse. Læs mere.

Denne del af uddelingsstrategien træder i kraft fra 2019.

Projects sætter dels fokus på store tværfaglige neurosatsninger (Collaborative Projects) og uortodokse og banebrydende ideer, der udfordrer nuværende dogmer indenfor biomedicin (LF Experiments).

Der mulighed for at søge støtte under to programmer:

  • LF Collaborative Projects fokuserer på samarbejdsprojekter mellem forskergrupper i Danmark eller mellem danske og internationale forskergrupper, og typisk vil der være tale om tværfaglige neurovidenskabelige forskningsprojekter, der søger at forstå / løse et komplekst forskningsspørgsmål. Fonden forventer bevillinger på op til 60 mio. kr. over 5 år med mulighed for forlængelse i yderligere 5 år.
  • LF Experiments fokuserer på støtte til dristige, banebrydende forskningsideer, der måske ikke ville få en chance i traditionelle ansøgningsprogrammer med peer review. I dette program opfordrer vi forskere til at udfordre nuværende dogmer med det formål at ændre måden vi ser verden på. Mange af disse højrisikoprojekter vil mislykkes, men til gengæld vil de, der lykkes, kunne revolutionere verden. Ansøgernes navn og CV vil ikke blive offentliggjort, før bedømmelsespanelet har valgt de bedste ideer til finansiering. Det skal sikre, at forskerne tør fremlægge deres mest ambitiøse ideer for de akademiske kolleger, der skal gennemgå deres forslag. Fonden forventer bevillinger på op til 2 mio. kr. i op til 2 år.

Denne del af uddelingsstrategien vil blive annonceret i 2019 – nærmere tidspunkt vil på et senere tidspunkt fremgå af denne hjemmeside.

Den nye strategi betyder også, at (op til) 10% af budgettet kan reserveres til projektrelaterede, indirekte omkostninger, hvis det er tilstrækkeligt begrundet.

Prizes er et vigtigt instrument til at anerkende og fejre fremragende forskere. Vi vil fortsætte med at gøre det med The Brain Prize som vores absolutte, internationale flagskib, ligesom der hvert år vil blive uddelt talentpriser og Lundbeckfondens Yngre Forskerpris til særligt lovende yngre forskere. Pengepræmierne forbundet med priserne vil desuden stige.

Ud over De Tre P’er rummer den nye strategi planer for øgede outreach-aktiviteter og fortsat støtte til videnskabsformidling og naturvidenskabelig uddannelse. Mere information om disse to punkter følger på et senere tidspunkt.

Få mere at vide på vores informationsmøder

Forskningsdirektør Thomas Sinkjær og adm. direktør Lene Skole tager i efteråret på rundtur til universiteter og universitetshospitaler for at drøfte den nye strategi med ledelsen.

Forskere, der er interesseret i at vide mere om strategien, inviteres til at deltage i et af de offentligt tilgængelige informationsmøder, som Lundbeckfonden holder rundt omkring i landet i løbet af de kommende måneder:

Den 20. september – KU
Kl. 12:30 – 13:40 – Informationsmøde, Haderup auditorium, Panum, Blegdamsvej 3 B.

Den 21. september – Ålborg Universitet
Kl. 14:00 – 15:00 – Informationsmøde, Auditoret, Niels Jernes Vej 10

Den 25. oktober – Odense Universitetshospital – kirkesalen
Kl. 14:00 – 15:00 – Højhuset, 15. sal, Sdr. Boulevard 29, (indgang 4-38 i forhallen), 5000 Odense C

Den 30. oktober – DTU
Kl. 11:30 – 12:30 – Informationsmøde i lokale S01 i mødecenteret

Den 23. november – Århus Universitet
Kl. 14:00 – 15:00 – Informationsmøde

Har du konkrete spørgsmål til uddelingsstrategien og ansøgningsprocessen er du altid velkommen til at kontakte os på application@lundbeckfonden.com

Neuroscience-rapport ligger til grund for ny strategi

Strategien er inspireret og understøttes af anbefalingerne fra rapporten om neuroscience-miljøet i Danmark gennemført af Sir Colin Blakemore og professor Martin Rossor. Forfatternes væsentligste observationer og overordnede anbefalinger blev offentliggjort i december 2017 og foreligger nu i en opdateret version, hvor en række specifikke anbefalinger fremgår. Læs mere.

Nyheder

Sukkerdetektiver kan slå kloen i vira og bakterier
24. juni 2019
Lundbeckfonden støtter kommende hjerneforskere
20. juni 2019
Ubehandlet halsbetændelse kan blive dødelig bakterie-klyngebombe
19. juni 2019

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge