fbpx

Lundbeckfonden vil dække universiteters projektrelaterede indirekte omkostninger

Som resultat af Lundbeckfondens nye uddelingsstrategi dækker fonden fremadrettet helt eller delvist universiteternes projektrelaterede, indirekte omkostninger.

Fondenes støtte til forskning stiger i disse år, og når mængden af forskning stiger, så gør universiteternes omkostninger det også – det kan fx være udgifter til administration, drift af bygninger osv.

Derfor har det længe været debatteret, om de danske fonde skal betale det, universiteterne kalder overhead – altså afholde nogle af universiteternes omkostninger. I dag har fondene forskellige politikker i forhold til dækning af overhead, men Lundbeckfonden anerkender, at bevillinger fra private fonde medfører indirekte omkostninger for universiteterne.

Derfor har vi i forbindelse med vores nye uddelingsstrategi besluttet fremover helt eller delvist at dække projektrelaterede indirekte omkostninger, som kan begrundes/dokumenteres.

Rent praktisk betyder det, at der ved bevillinger under 10 mio. kr. er tale om en såkaldt flatrate, mens der ved bevillinger over 10 mio. kr. forhandles om satsen. Når det gælder priser, rejsebevillinger og forskning i udlandet, dækker vi ikke indirekte omkostninger.

Vores dækning kan ikke overstige 10 procent af bevillingens størrelse, og beslutningen om helt eller delvist at dække projektrelaterede, indirekte omkostninger betyder ikke, at vores uddelingsramme bliver større.

Nyheder

En hunhund kan være vejen frem for allergikere
24. januar 2020
Vil undersøge evt. sammenhæng mellem hovedpinepiller og tidlige ufrivillige aborter
6. januar 2020
Kræftpatienter donerer levende hjerneceller til forskere
17. december 2019

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge