fbpx

Lundbeckfonden støtter yngre forskere med 97 millioner kr.

Støtten sikrer 46 forskere to-tre års finansiering af deres forskning.

Verden over må forskere bruge en hel del af deres arbejdstid på at prøve at skaffe bevillinger til de projekter, de brænder for at gennemføre. Det slider, og jo mere ukendt man er i forskningsmiljøet, desto flere bevillingsansøgninger skal der alt andet lige også skrives.

Lundbeckfonden hjælper yngre sundhedsvidenskabelige forskere ved løbende at uddele en række såkaldte postdoc grants. Disse bevillinger gives til særligt talentfulde forskere, som i de allerfleste tilfælde har en ph.d. grad og ønsker at specialisere sig yderligere.

Lundbeckfonden har nu uddelt de postdoc grants, der er programsat i 2019 – et beløb på i alt 97 millioner kr.

”Disse bevillinger er meget eftertragtede, og der var i alt 225 ansøgninger”, fortæller fungerende forskningsdirektør Christian Elling, Lundbeckfonden Grants & Prizes.

Ansøgningerne bliver bedømt af Lundbeckfondens Talentpanel, der består af 15 internationale topforskere fra en lang række lande, herunder fra Danmark. Og selv om det videnskabelige niveau altid er højt i de ansøgninger, Lundbeckfonden får, når der udbydes postdoc grants, så har det i år været bemærkelsesværdigt højt, siger Christian Elling:

”Flere af udvalgets udenlandske bedømmere udtrykte stor anerkendelse af den høje forskningskvalitet blandt ansøgerne”.

I alt 46 projekter deler de 97 millioner kr., Lundbeckfonden i 2019 har øremærket til postdoc grants – og 24 af de 46 modtagere er kvinder.

Halvdelen af de 46 projekter drejer sig om forskellige aspekter af hjerneforskning, som er Lundbeckfondens særlige fokusområde. De øvrige projekter handler blandt andet om: Diabetes; gen-regulering i forbindelse med kostændringer; stamcellebehandling; PET-skanninger og smerteforskning.

Arbejdsro
En postdoc bevilling fra Lundbeckfonden er typisk på i alt 1,6-2,4 millioner kr. Pengene uddeles over to-tre år og sikrer i denne periode modtageren arbejdsro i form af forskningsfinansiering og løn.

Lundbeckfonden har udformet programmet bag postdoc grants således, at det rummer et udtalt internationalt perspektiv, fortæller Christian Elling:

”Det internationale perspektiv er alfa og omega, når vi taler forskning og forskningssamarbejde. Derfor kan også udenlandske forskere søge postdoc-midler til at forske ved danske universiteter, og det er tilfældet for syv af årets 46 bevillingsmodtagere. Tilsvarende er det muligt for danske modtagere at forske ved et udenlandsk universitet med en af Lundbeckfondens postdoc-bevillinger i ryggen – og det har ni af årets bevillingsmodtagere gjort”.

30 af årets 46 postdoc grants finansierer sundhedsvidenskabelig forskning udført af danske forskere ved danske universiteter, hospitaler eller specialinstitutioner.

Nyheder

Vægt
Fedme sidder i hjernen
24. september 2020
442 vikingeskeletter fik en tur i DNA-maskinen – nu revideres historien om vikingekulturen
16. september 2020
Håb om at kunne kurere type 2 diabetes med indsprøjtning i hjernen
7. september 2020

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge