fbpx

Lundbeckfonden støtter dansk måling af verdensmålene

Et nyt stort projekt om Danmark og verdensmålene søsættes nu. Danmarks Statistik søger gennem et udbud en partner til at gennemføre en inddragende proces, der skal gøre Danmarks status målbar. Projektet støttes af Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania og Spar Nord Fonden. 

Verdensmålene, som blev vedtaget af FN’s generalforsamling i 2015, skal gøres til virkelighed i en dansk sammenhæng. Derfor skal et nyt projekt udpege og opgøre de største udfordringer i Danmark indenfor hvert af verdensmålenes. Målet er at etablere en dansk ’baseline’ i form af nye danske indikatorer, som giver mulighed for at måle udviklingen i Danmark inden for verdensmålenes områder. Baselinen skal understøtte Folketingets arbejde med realisering af verdensmålene, herunder tjene som input til den danske handlingsplan for verdensmålene, som skal revideres i 2020.

Initiativet understreger Danmarks position i det globale førerfelt i arbejdet med at realisere verdensmålene. Bag initiativet står 2030-panelet, som er etableret af 2030-netværket, et tværpolitisk samarbejde om verdensmålene mellem Folketingets partier. Baseline-projektet støttes af Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania og Spar Nord Fonden.

”For at sikre, at vi i Danmark kan arbejde med verdensmålene på en ambitiøs, konkret og målbar måde, er det afgørende, at vi har en troværdig national baseline som udgangspunkt for initiativer fra både private og offentlige aktører. I Lundbeckfonden ser vi derfor vores bidrag til udviklingen af en sådan baseline som en vigtig del af vores samfundsansvar,” siger Lene Skole, der er adm. direktør i Lundbeckfonden.

Som led i arbejdet med at identificere de supplerende danske indikatorer skal der gennemføres en omfattende inddragelse af civilsamfundsorganisationer, græsrodsbevægelser, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, kommuner, virksomheder, eksperter mv. Resultatet skal være formulering af indikatorer for en bæredygtig samfundsudvikling i Danmark, der samtidig løfter levevilkårene for den dårligst stillede del af befolkningen.

Fhv. miljøminister og folketingsmedlem Kristen Brosbøl: ”Baseline er et vigtigt politisk redskab til at give et bedre grundlag for at udvikle konkret politik og prioritere politiske tiltag. Det afgørende er, at verdensmålene ikke bare bliver en nål i knaphullet, men en reel forandringsdagsorden. Det kan baseline hjælpe med til ved at sætte spot på de konkrete udfordringer og styrker, vi har i Danmark med at nå målene”.

”Vi er i Danmarks Statistik stolte over at være valgt som ansvarlig koordinator for denne ambitiøse opgave. Vi igangsætter i dag et udbud, hvor vi søger en partner, der kan bistå i det videre arbejde med at gennemføre en omfattende og inddragende proces, hvor der bliver god mulighed for at komme med input. Efter sommerferien vil initiativet blive synligt over hele landet, og vi håber, at mange har lyst til at bidrage til arbejdet”, siger Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov, Danmarks Statistik.

Den nationale inddragelse vil ske henover efteråret og vinteren 2019/20 og resultat vil blive præsenteret i foråret 2020.

Få mere at vide om baselineprojektet hos direktør for Personstatistik, Niels Ploug, Danmarks Statistik – npl@dst.dk eller tlf. 20330875.

 

Nyheder

Fem unge medicinstuderende på forskningsophold i USA
9. juli 2020
Lundbeckfonden Ventures investerer i antidot mod blodfortyndere
8. juli 2020
Erfaren hjerneforsker i spidsen for The Brain Prize
30. juni 2020

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge