fbpx

Lundbeckfonden uddeler 57 mio. kr. til dristige projekter

LUNDBECKFONDEN UDDELER 57 MIO. KR. TIL DRISTIGE PROJEKTER DER KAN SKAFFE NY VIDEN INDEN FOR NEUROVIDENSKAB

Bag projekterne står 29 forskere tilknyttet danske universiteter og hospitaler. De støttes af Lundbeckfondens forskningsprogram LF Experiment.

 

(De 29 forskere der har modtaget Lundbeckfondens LF Experiment bevilling 2020)

 

Det er let straks at affærdige en dristig ide, der afviger markant fra konventionelle betragtninger. Fx ved at betegne den som ”ganske urealistisk”, ”langt ude i hampen” eller nedgøre den med et: ”Hør nu! Det kan jo ikke lade sig gøre”.

Men en sådan skråsikkerhed kan give bagslag. For hvad nu, hvis ideen – trods sin anderledeshed – efterfølgende viser sig at være helt rigtig?

Lundbeckfonden er meget opmærksom på ikke pr. rygmarv at sige nej til at støtte dristige ideer, og har af samme grund etableret forskningsprogrammet LF Experiment.

Dette program har netop uddelt sine 2020-bevillinger på i alt 57 millioner kr.
Pengene går til 29 forskere ved danske universiteter, der hver støttes med omkring 2 millioner kr., som udbetales over to år.

Bevillingen gør det muligt for den enkelte modtager at arbejde med den dristige hypotese, han eller hun ønsker at afprøve – for derigennem at skaffe ny grundviden eller udvikle nye former for behandling, der her og nu eller på sigt vil gavne det neurovidenskabelige område.
Og de emner, 2020-modtagerne af LF Experiment-bevillingerne vil forske i, spænder vidt: Lige fra undersøgelse af ilttilførslen til lysfølsomme celler i øjet til udvikling af nye metoder, der kan analysere væv og proteiner.

De projekter, som får støtte via LF Experiment, kan betegnes som højrisiko-projekter, fortæller Jan Egebjerg, Lundbeckfondens forskningsdirektør:

”Det vil sige projekter, som meget ofte viser sig ikke at munde ud i det, forskeren oprindelig havde forestillet sig – men den risiko er vi villige til at tage. Hvis blot nogle få af disse projekter lykkes, kan det skabe banebrydende ny viden, der har potentiale til at udvide vores forståelse inden for neurovidenskab”, siger Jan Egebjerg.

De 29 forskere, der fik støtte – 11 kvinder og 18 mænd – er alle tilknyttet et dansk universitet og har minimum en Ph.d.-grad inden for deres forskningsfelt.
De blev valgt blandt 200 ansøgninger (62 fra kvinder og 138 fra mænd).

Ud over den risikovillighed, der kendetegner LF Experiment, har programmet også en særlig udvælgelsesprocedure, som på flere punkter adskiller sig fra den gængse bedømmelse ved tildeling af forskningsstøtte, siger Jan Egebjerg:

”For det første bedømmes ansøgningerne anonymt. Bedømmerne skal altså alene forholde sig til den ide eller hypotese, den enkelte ansøger fremlægger i sin skriftlige ansøgning – hvem der står bag projektet, aner bedømmerne ikke. Heller ikke hvilket køn eller stilling, ansøgeren har. Og hertil kommer så systemet med ’decisive votes’ – en slags trumfkort – som også er helt specielt for LF Experiment”.

Dette trumfkort giver hver bedømmer mulighed for at vælge én ansøger, som denne bedømmer mener SKAL støttes – uanset hvad de andre bedømmere i sidste ende måtte vise sig at mene om det pågældende projekt, fortæller forskningsdirektør Jan Egebjerg:

”Den normale behandlingsprocedure, hvor der søges konsensus, kan frasortere de mest dristige ansøgninger. Trumfkortet skal være med til at sikre, at særligt dristige projekter, som bedømmerne er uenige om, får en chance. Af de 29 projekter, som endte med at få støtte, blev de 11 faktisk valgt på grund af trumfkortsystemet”.

 

De 29 bevillingsmodtagere kommer fra følgende universiteter:

  • Københavns Universitet (12).
  • Aarhus Universitet (8).
  • Danmarks Tekniske Universitet (4).
  • Syddansk Universitet (3).
  • Amager og Hvidovre Hospital (1).
  • Aarhus Universitetshospital (1).

 

FRA KØBENHAVNS UNIVERSITET

ANDREAS TOFT SØRENSEN

Lektor, Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.990.389 kr. Bevillingen skal bruges til at prøve at udvikle en ny form for genterapi, som kan reducere den overproduktion af proteinet beta-amyloid, der finder sted ved demenslidelsen Alzheimers.

ANNA EBBENSGAARD

Postdoc, Biologisk Institut, Københavns Universitet, har fra Lundbeckfonden modtaget en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.992.520 kr. Bevillingen skal anvendes til forsøg, der sigter mod at udtrykke peptider og proteiner i levende bakterier – med det overordnede formål at bekæmpe antibiotikaresistens.

CHRISTOPHER KESTEN

Postdoc, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet, har fra Lundbeckfonden modtaget en LF-Experiment-forskningsbevilling på 1.999.250 kr. Bevillingen skal bruges til studier af MAP-proteiner. Disse proteiner, som også findes i planter, spiller en vigtig rolle for hjernens udvikling i løbet af forstertilstanden hos mennesker.

ELAHU SUSTARSIC

Adjunkt, NNF Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet, har af Lundbeckfonden modtaget en LF Experiment-forskningsbevilling på 2.000.000 kr. Bevillingen skal bruges til at studere effekten af fornyelse i stamceller i hjerneregionen hypothalamus.

HANS BRÄUNER-OSBORNE

Professor, Institut for Molekylær Lægemiddelforskning, Københavns Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.973.409 kr. Bevillingen skal bruges til at undersøge mulighederne for at udnytte en kalciumfølsom receptor i forbindelse med bekæmpelse af hjernekræft.

ILLARY ALLODI

Adjunkt, Neuroscience, Københavns Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.999.987 kr. Bevillingen skal anvendes til studier af mulighederne for ved hjælp af genterapi at bygge bro mellem celler i rygmarven og bevægelsesnerveceller – for på den måde at bremse den degenerative udvikling ved ALS.

MIN ZHANG

Postdoc, Kemisk Institut, Københavns Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.816.981 kr. Bevillingen skal bruges til studier af sammenklumpning af proteiner i forbindelse med bl.a. demenslidelserne Alzheimers og Parkinsons.

NINNA ROSSEN

Adjunkt, BRIC, Københavns Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 2.000.000 kr. Bevillingen skal bruges til at udvikle en cellemodel, der kan øge forståelse af, hvordan stoffer kommer ind i hjernen.

PETER ALDISS

Postdoc, NNF Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet, har af Lundbeckfonden modtaget en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.993.599 kr. Bevillingen skal bruges til at udvikle fedmebehandling på basis af viden om gener, der regulerer fedme.

PONTUS GOURDON

Lektor, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet, har modtaget en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.890.000 kr. fra Lundbeckfonden. Bevillingen skal anvendes til at undersøge proteiner i hjernen ved hjælp af avanceret elektronmikroskopi.

RUNE BERG

Lektor, Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 2.000.000 kr. Bevillingen skal anvendes til at undersøge nerveaktivitet i rygmarven under søvn.

SOPHIA JULIA HÄFNER

Adjunkt, BRIC, Københavns Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.984.047 kr. Bevillingen skal bruges til at undersøge faktorer der styrer de gener, som regulerer hjerneudviklingen i fosterstadiet.

FRA AARHUS UNIVERSITET

ANDRII BUGAI

Postdoc, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.929.936 kr. Bevillingen skal anvendes til at måle og registrere aktivitet mellem proteiner, der bidrager til at regulere humane gener. Det skal ske ved hjælp af højfrekvent laserteknik.

 

ANNA STARNAWSKA

Postdoc, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.936.000 kr. Bevillingen skal bruges til at undersøge mulige terapeutiske effekter af at påvirke gener, som spiller en rolle i forbindelse med psykiske lidelser.

BIRGIT SCHIØTT

Professor, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.998.294 kr. Bevillingen skal bruges til at forske i hvordan molekyler og ioner passerer membraner – hvilket bl.a. er af betydning for at få medicin til at trænge ind i celler.

BRIGITTE STADLER

Lektor, iNANO, Aarhus Universitet, har af Lundbeckfonden modtaget en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.786.369 kr. Bevillingen skal anvendes til at undersøge, hvordan man kan overføre nanopartikler over blod-hjerne-barrieren.

CHRISTIAN DAMSGAARD

Adjunkt, Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.998.986 kr. Bevillingen skal anvendes til studier af, hvordan lysfølsomme celler i øjet sikres tilstrækkelig ilttilførsel.

HANNE POULSEN

Postdoc, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 2.000.000 kr. Bevillingen skal bruges til studier af proteinaktivitet i forbindelse med kommunikation mellem nerveceller.

JULIÁN VALERO MORENO

Adjunkt, Interdisciplinary Nanoscience Center, Aarhus Universitet, har modtaget en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.999.980 kr. fra Lundbeckfonden. Bevillingen skal bruges til udvikling af nye molekyler til diagnosticering og behandling af Parkinsons.

SØREN LYKKE-ANDERSEN

Seniorforsker, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.999.371 kr. Bevillingen skal bruges til udvikling af metoder til udbedring af sygdomsfremkaldende genfejl.

FRA AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

HATICE TANKISI

Overlæge, Ph.d., Aarhus Universitetshospital, har fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.951.000 kr. fra Lundbeckfonden. Bevilling skal bruges til at undersøge hypoteser om, hvor den neurodegenerative sygdom ALS opstår – perifert i centralnervesystemet, eller i hjernen?

FRA SYDDANSK UNIVERSITET

CHENGUANG LOU

Lektor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet, har af Lundbeckfonden modtaget en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.999.800 kr. Bevillingen skal bruges til at undersøge, hvordan man kan optimere studiet af de ’fejlfoldede’ proteiner, som optræder i forbindelse med demenslidelsen Alzheimers.

FRANK KJELDSEN

Professor, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.977.000 kr. Bevilling skal bruges til at prøve at udvikle en metode, hvor det via bl.a. maskinlæring bliver muligt at studere et stort antal proteiner, som er med til at opretholde komplekse hjerneprocesser.

STEFAN VOGEL

Lektor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.911.800 kr. Bevillingen skal bruges til at udvikle en metode, der kan anvendes til at korrigere genfejl i forbindelse med sygdom.

FRA DTU – DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

CHRISTIAN PEDERSEN

Professor, DTU Fotonik, Danmarks Tekniske Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.995.941 kr. Bevillingen skal bruges til at udvikle en ny infrarød metode til analyse af biologisk væv – med henblik på bl.a. at undersøge, hvordan medicin kan påvirke stofskiftet negativt.

JENS BÆK SIMONSEN

Lektor, Health Technology, Danmarks Tekniske Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 2.000.000 kr. Bevillingen skal bruges til at søge at udvikle et system til analyse af biologiske nanopartikler – for at udvikle forbedrede diagnostiske metoder.

KATRINE QVORTRUP

Adjunkt, Institut for Kemi, Danmarks Tekniske Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.971.400 kr. Bevillingen skal anvendes til at udvikle nye metoder til at transportere medicin ind i hjernen i forbindelse med bekæmpelse af hjernesygdomme.

YAZHOU WANG

Postdoc, DTU Fotonik, Danmarks Tekniske Universitet, har af Lundbeckfonden fået en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.919.998 kr. Bevillingen skal bruges til at udvikle en ny metode til at undersøge nerveceller i hjernen.

FRA AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL

LEO TOMASEVIC

Postdoc, Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Amager og Hvidovre Hospital, har af Lundbeckfonden modtaget en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.808.100 kr. Bevillingen skal gå til studier af centrale hjernefunktioner – hvor forsøgspersonernes hjerner stimuleres magnetisk, mens der gennemføres hjerneskanninger.

Nyheder

Lundbeckfonden øger sit engagement i IO Biotech
12. januar 2021
Lundbeckfonden lancerer 2030-strategi med ambitiøse mål for både uddelings- og erhvervsaktiviteterne
22. december 2020
Kognitiv træning hjalp patienter med bipolar lidelse
9. december 2020

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge