fbpx

Hæderspris til professor Mikael Rørth

Den Centrale Videnskabsetiske Komité indstiftede i 2002 Den Videnskabsetiske Hæderspris. Prisen uddeles hvert andet år og tildeles en person, en gruppe, en organisation eller virksomhed, som har gjort en fremragende og tankevækkende indsats på det videnskabsetiske område i relation til sundhed og sygdom. Prismodtager vælges af et særligt underudvalg på basis af forslag fra de regionale videnskabsetiske komiteer. Prisen består af et diplom og et symbolsk beløb på 10.000 kr.

Prisuddeling 2010
Den Videnskabsetiske Hædersprisen uddeltes for femte gang d. 23. september 2010 på det videnskabsetiske komitésystems årsmøde. Hædersprisen blev tildelt professor, overlæge, dr. med. Mikael Rørth, Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet. Prisen blev overrakt af indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder. 

Pris2010.jpg

Motiveringen for tildelingen var:
“Professor, overlæge, dr. med. Mikael Rørth har udført forskning sammen med en række fremtrædende kollegaer, særligt indenfor medicinsk kræftbehandling. Han er dog først og fremmest klinikeren, som har stået for kravet om forskningsbasering af kræftbehandlingen, og som har sat den enkelte patient i centrum. Han har ydet en betydelig indsats for, at såvel den lægelige behandling, som pleje, omsorg og rehabilitering foregår på et evidensbaseret og videnskabsetisk grundlag. Mikael Rørth har været aktiv i en række organisatoriske sammenhænge, der berører kræft og etik, og også i den offentlige debat om kræftpatienters og den kliniske forsknings vilkår.” 

Pris202010.jpg

Insdenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, formand for Den Centrale Videnskabsetiske Komité, lægelig direktør, dr. med. Johs Gaub, prismodtager, professor, overlæge, dr. med. Mikael Rørth og næstformand i Den Centrale Videnskabsetiske Komité Nina Berrig.

Nyheder

Hjernestimulation skal lindre symptomer ved Parkinsons sygdom
25. januar 2021
Minihjerner skal kaste lys over nervesygdomme
25. januar 2021
Mekanismer bag skizofreni
25. januar 2021

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge