Fast-track – sådan blev det hurtige og sikre operationsforløb skabt

Operationskonceptet ”Fast-track” har på 20 år revolutioneret de fleste operationsforløb og forkortet længden af indlæggelser markant. Fx er knæ- og hofteoperationer gået fra et hospitaliseringsbehov på ca. 10 dage til nu 0-2 dage.

Resultatet af Fast-track er ikke kun en stor økonomisk samfundsmæssig gevinst – patienterne får også et bedre og mere sikkert forløb.

Men hvordan bliver sådan en succeshistorie skabt?

Tilbage til begyndelsen
Fast-track-tankegangen startede, da Henrik Kehlet, tidligere professor i kirurgi på Hvidovre Hospital og nu professor i kirurgisk patofysiologi på Rigshospitalet, Københavns Universitet, sammen med forskningsteamet i 1995 publicerede en artikel om mulighederne for at nedsætte hospitaliseringsbehovet ved tyktarmscancerkirurgi fra ca. 12 dage til to–tre dage.

”Som udgangspunkt stillede vi spørgsmålet om, hvorfor patienten var indlagt på hospitalet, og hvilke problemer patienten havde? Var det organisatoriske problemstillinger eller fysiologiske/smerterelaterede problemstillinger? I den arbejdsproces blev en række problematikker identificeret og optimeret inkl. smertebehandling, væskebehandling, reduktion af uhensigtsmæssige stresspåvirkning af organerne og en ændret sygepleje,” forklarer Henrik Kehlet.

35 mio. kr. i støtte
Siden blev konceptet udvidet til en lang række andre operationsforløb, og fra 2007 blev fokus intensiveret og rettet mod knæ- og hofteoperationer.

”Vi søgte Lundbeckfonden om den store tildeling på 35 mio. kr. for at undersøge mulighederne for optimering af hofte- og knæudskiftningsoperationerne, idet de udgør en speciel god forskningsmodel grundet det store antal og patientsammensætningen, og hvor de opnåede resultater kan appliceres på andre større operationsforløb, men hvor det ville tage meget længere at undersøge problemstillingerne grundet den mindre operationshyppighed,” siger Henrik Kehlet.

På de ca. 10 år, der er gået siden Lundbeckfondens støttede projektet, er hofte- og knæledsudskiftningsoperationer gået fra en længere indlæggelse med risiko for komplikationer og lang genoptræningstid til nu i nogle tilfælde at kunne laves ambulant, dvs. at patienten tager hjem samme dag. I 2007 var man således i Danmark indlagt i ca. 10 dage efter en hofte- eller knæoperation, men i 2017 tager det på landsplan kun 0-2 dage.

Resultaterne fra hofte- og knæledsoperationerne har medført mere end 140 internationale publikationer og en række disputatser og ph.d.-afhandlinger med stor international gennemslagskraft (www.fthk.dk). Den globale interesse skyldes bl.a., at det er svært at finde tilsvarende eksempler i sundhedssystemet, hvor så markante ændringer gavner både patienten og systemet med øget kvalitet og samtidig besparelse. Således vil de fleste forbedringer i sundhedssystemet ofte medføre øgede omkostninger, men det er ikke tilfældet her.

Plads til endnu flere forbedringer
”Fast-track har spredt sig i Danmark til en lang række operationsforløb og er i dag det land, hvor man har den korteste nationale liggetid samlet på knæ- og hofteoperationer, vel at mærke med udskrivelse til hjemmet og ikke til forskellige typer af aflastningsinstitutioner, som det hyppigt ses i udlandet,” siger Henrik Kehlet.

Selvom vi er Danmark er kommet langt med implementering af Fast-track, ser Henrik Kehlet fortsat mulighed for forbedringer specielt omkring optimeret behandling af visse højrisiko-patientgrupper, som for eksempel dem, der efter en operation er i behandling med morfin, får en behandlingskrævende psykisk lidelse, har blodmangel eller begrænset muskelfunktion.

Nyheder

Lundbeckfonden vil dække universiteters projektrelaterede indirekte omkostninger
10. december 2018
Danske forskere: Patientforsøg med stamceller mod diabetes nærmer sig
10. december 2018
Professor søges!
5. december 2018

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge