Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Ventures er en evergreen venture fond, der investerer internationalt i selskaber inden for life science. Vi fokuserer primært på projekter og virksomheder med lægemiddelkandidater, der er tæt på eller i klinisk udvikling. Vi er særligt interesserede i specialiserede lægemiddelprodukter og i teknologiplatforme, der har vist deres potentiale til at kunne generere lægemiddelkandidater.

Om os

Siden 2009 har vi investeret i 28 selskaber inden for life science i USA og Europa, og vi har en aktiv portefølje på omkring 20 selskaber, der repræsenterer en bred vifte af terapeutiske områder. Vi investerer årligt omkring 350 til 400 millioner kroner.

Vi arbejder internationalt og som lead investor i Europa. Vi stræber efter at tilføre værdi til vores investeringer, og vi involverer os aktivt i selskaberne i vores portefølje og arbejder tæt sammen med deres ledelser og bestyrelser.

Investeringsmuligheder

Vi søger erfarne og dygtige ledelsesteams, der stræber efter at løse de af og til store udfordringer der ofte er i forbindelse med udvikling af lægemidler til behandling af mod udækkede medicinske behov. En veldefineret plan er afgørende, og det samme er stærk og modstandsdygtig patentbeskyttelse samt en solid forståelse for de relevante markeder og de regulatoriske rammer.

I første omgang har vi brug for en præsentation eller et resumé af projektet eller selskabet. Hvis dette falder inden for vores strategiske fokus, vil vi være parate til at indgå en fortrolighedsaftale og evaluere fortrolig information. Hver eneste investering er potentielt en langsigtet forpligtelse, og derfor er det vigtigt for os at møde teamet og lære jer at kende i løbet af vores evaluering. Derfor vil det næste skridt være at aftale et møde, hvor vi kan diskutere data, planer og investeringsforslag. Hvis der fortsat er interesse, vil vi gennemføre omfattende due diligence inden den endelige forhandling af en aftale.

Ikke-fortroligt materiale kan sendes til: ventures@lundbeckfonden.com

Lundbeckfonden Ventures

Nyheder

BONESUPPORT™ – POSITIVE RESULTS FROM THE CERTiFy STUDY COMPARING CERAMENT®|BONE VOID FILLER WITH AUTOGRAFT
19. november 2018
Amplyx Doses First Patient in Phase 2 Trial of APX001 in Patients with Candida Infection
14. november 2018
Acacia Pharma Group PLC – ACACIA PHARMA RESUBMITS BARHEMSYS(TM) NEW DRUG APPLICATION
7. november 2018