fbpx

Atlas over variationer i menneskets DNA

Det dansk-kinesiske forskningscenter, Lundbeck Foundation Centre for Applied Medical Genomics in Personalized Disease Prediction, Prevention and Care (www.lucamp.org), offentliggjorde den 3. oktober i Nature Genetics det hidtil største fund af mutationer i den del af den menneskelige arvemasse, som producerer cellernes æggehvidestoffer.

Det originale atlas er et eksempel på fælles dansk-kinesisk grundforskning, som direkte forventes at få betydning for forståelsen af, hvorfor nogle mennesker forbliver med at være raske og undgår kronisk sygdom, hvor andre, der lever på samme måde, rammes af flere kroniske sygdomme.

Undersøgelserne er foretaget på en stikprøve af 200 anonyme danskere, som hver ved hjælp af avanceret genteknologi har fået analyseret (sekventeret) deres DNA 12 gange.

Formålet har været at tilvejebringe en international vidensbank som umiddelbart vil blive anvendt til at belyse de nedarvede elementer i udviklingen af en række folkesygdomme, blandt andet blodpropper i hjerte og hjerne, fedme og type 2 diabetes.

De danske og kinesiske forskere har fundet mere end 50,000 DNA ændringer (mutationer) i arvemassen. Mellem 2 og 5 % af de undersøgte danskere har disse mutationer.

Især har det vakt international interesse at mange af mutationerne ændrer æggehvidestoffernes struktur og dermed antageligt også deres funktion. Download: Nature Genetics artikel (pdf – 291 kb)

Det dansk-kinesiske forskningscenter drives af en bevilling på 60 mio. kroner fra Lundbeck-fonden.

Yderligere oplysninger:

Oluf Borbye Pedersen,
Professor, dr.med.
Centerleder

Lundbeck Foundation Centre for Applied Medical Genomics in Personalized Disease Prediction, Prevention and Care: www.lucamp.org

Telefon: 3075 9050

Nyheder

Vil undersøge evt. sammenhæng mellem hovedpinepiller og tidlige ufrivillige aborter
6. januar 2020
Kræftpatienter donerer levende hjerneceller til forskere
17. december 2019
Lundbeckfonden giver 60 mio. kr. til dristige videnskabelige ideer
11. december 2019

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge