fbpx

Årsregnskab: Rekordhøjt driftsresultat og beløb til uddelinger i 2018

Lundbeckfonden havde et godt 2018 med en omsætning på DKK 34 mia. og et rekordhøjt driftsresultat på DKK 5 mia. Desuden støttede Lundbeckfonden sundhedsvidenskabelig forskning med DKK 571 mio., det højeste beløb i fondens historie.

• Omsætningen faldt svagt fra DKK 34.525 mio. i 2017 til DKK 34.302 mio., hvilket skyldes nye regnskabsstandarder, som reducerede årets omsætning med DKK 972 mio.

• Driftsresultatet var det hidtil bedste i fondens historie med DKK 5.086 mio. i forhold til DKK 3.837 mio. i 2017 og svarer til en overskudsgrad på 14,8% mod 11,1% i 2017

• De finansielle investeringsaktiviteter gav et tab på DKK 325 mio. i modsætning til 2017, hvor resultatet var en gevinst på DKK 1.433 mio.

• Resultatet i Lundbeckfonden Ventures og Emerge udgjorde DKK 153 mio. mod DKK 754 mio. i 2017, som var påvirket af flere salg og børsnoteringer

• Lundbeckfondens nettoformue ved udgangen af 2018 udgjorde 62,5 mia.

• Uddelingerne steg til DKK 571 mio. mod DKK 507 mio. i 2017

Administrerende direktør i Lundbeckfonden, Lene Skole, udtaler:

”Jeg er stolt af, at vi i 2018 leverede vores bedste driftsresultat nogensinde på over DKK 5 mia. Vi står således godt rustet til de kommende år. H. Lundbeck leverede igen et rekordresultat. ALK viser gode takter på vej tilbage til vækst, og Falck leverer på sin plan for omkostningsreduktion, og der er god fremdrift i deres turn-around. Efter flere år med positiv finansiel udvikling blev 2018 et år præget af stor usikkerhed i markederne, drevet af frygt for faldende vækst, Brexit og trusler om handelskrig mellem USA og Kina. Det gav os et tab på de finansielle investeringsaktiviteter, som dog samlet over de seneste tre år har givet os et tilfredsstillende afkast på DKK 2,2 mia. svarende til et gennemsnitligt årligt afkast på næsten 5%.”

Lundbecks omsætning steg 5% i forhold til 2017, mens Falcks omsætning faldt 8% især som følge af ændringer i regnskabsstandarderne (IFRS). ALKs omsætning var stort set uændret i forhold til 2017.

I 2018 bevilgede Lundbeckfonden i alt DKK 571 mio. til sundhedsvidenskabelig forskning fordelt på 355 bevillinger. Det er det højeste beløb i fondens historie og svarer til lønningerne til 755 fuldtids forskningsarbejdspladser i Danmark.

Lundbeckfondens uddelingsstrategi fokuserer på forskning i hjernesygdomme og på at støtte forskeres karrierer gennem alle stadier. I 2018 var mere end 75% af fondens uddelinger målrettet forskning i hjernesygdomme. Det stærke fokus på hjernen blev også understreget af den største enkeltstående uddelingsrunde, nemlig DKK 228 mio. til danskbaseret hjerneforskning med et særligt fokus på personlig medicin.

Fondens internationale forskerpris The Brain Prize på EUR 1 mio. blev i 2018 uddelt for ottende gang og gik til fire europæiske forskere for deres banebrydenede forskning i Alzheimers sygdom.

Årsrapporten kan læses og downloades i sin helhed her

Kontakt
Pernille Thorborg Jasper, pressechef, tlf. 21189132, ptj@lundbeckfonden.com

Nyheder

Seks hjerneprofessorer får 232 mio. kr.
10. december 2019
Vil lave system der advarer mod fødselsdepression
19. november 2019
Danske læger vil give spædbørn bakterier i håb om at kunne forebygge astma
14. november 2019

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge