60 mio. kr. forlænger ambitiøs hjerneforskning i Aarhus

Når den raske hjerne bliver syg, ændrer kommunikationen mellem cellerne sig. Men hvad der præcist sker på molekylært og genetisk niveau, ved vi endnu for lidt om. Derfor giver Lundbeckfonden nu yderligere 60 mio. kr. til DANDRITE-centeret på Aarhus Universitet.

Centerets forskergrupper er ledet af professor Poul Nissen og beskæftiger sig med både basal og translationel forskning i hjernen og nervesystemet. Forskerne er blandt andet i gang med at undersøge den molekylære biologi bag forskellige hjernelidelser som Parkinsons og Alzheimers, depression og ADHD, og ligeledes af basale mekanismer af sanseapparatet, initiativ, hukommelse og kontrol af muskelbevægelser.

”DANDRITE er et meget ambitiøst projekt, som kan få enorm betydning for vores forståelse af, hvad der sker i den raske og syge hjerne helt ned på molekylært niveau. Forskerne er allerede nået langt, og de kan meget vel stå på kanten til flere store gennembrud,” siger Anne-Marie Engel, der er forskningschef i Lundbeckfonden.

Ny original forskning
Forskergruppen modtog i 2013 den første bevilling fra Lundbeckfonden på 60 mio. kr. til etableringen af DANDRITE. Siden har centeret kastet så gode resultater af sig og er lykkedes med at rekruttere så mange dygtige unge forskere på området, at fonden nu bevilger yderligere 60 mio. kr. til den fortsatte drift fra 2018-22.

”Vi ser umådeligt meget frem til de kommende års forskning med afsæt i denne generøse bevilling. DANDRITE er en unik struktur i dansk forskning baseret på international rekruttering af unge gruppeledere, som har tilført originale, nye forskningsområder og metoder, og som allerede nu indgår i en række stærke interdisciplinære samarbejder, danske som internationale,” siger Poul Nissen.

For yderligere oplysninger kontakt:

Anne-Marie Engel, forskningschef i Lundbeckfonden, på tlf. 3912 8000 eller ame@lundbeckfonden.com

Nyheder

Din risikovillighed sidder i dine gener
15. januar 2019
Nyt ansøgningsprogram åbent for erfarne forskere
14. januar 2019
Gennemsigtige mus kortlægger hjernens vaskemaskine
4. januar 2019

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge