fbpx

24 mio. kr. til forbedring af klinisk forskning

Danmarks veludviklede elektroniske databaser og registre skaber mange fordele for udførelse af klinisk og epidemiologisk forskning, men der er stadig behov for forbedringer. Et fokusområde identificeret af førende kliniske forskere og hospitalsledere er behovet for forbedrede medicinske databaser og registre, især i forhold til spørgsmål om datakvalitet og -indhold.

Lundbeckfonden har efter international fagfællevurdering tildelt en toårig ??bevilling på DKK 24.330.250 til Danske Regioner til medfinansiering af Program for Clinical Research Infrastructure (PROCRIN). Novo Nordisk Fonden har bevilget et tilsvarende beløb til programmet. Gennem støtte af PROCRIN ønsker fondene at katalysere nye aktiviteter og samarbejder, som vil forbedre den samlede danske infrastruktur vedr. sundhedsdata, der allerede er sat i værk i det offentlige regi.

Formålet med PROCRIN er at styrke forskning i medicinske data gennem udvikling af effektive nationale strukturer og procedurer. Standardisering og optimering af analyserbare sundhedsdata vil øge kliniske forskeres mulighed for at identificere sygdomsfaktorer og behandlingseffekter, hvilket i sidste ende vil gavne kvaliteten af patientbehandling og -sikkerhed.

Et hovedmål er at integrere forskningsresultater i det daglige kliniske arbejde og herved bygge bro mellem forskning of klinisk praksis.

Danske Regioner er bevillingshaver for det samlede program. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er formand for styregruppen, der også tæller Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danske Regioner, DAK-E og Lægevidenskabelige Selskaber.

PROCRIN består af fem delprogrammer med følgende delprogramansvarlige:

Professor Henrik Toft Sørensen, Aarhus Universitet (videnskabelige leder af programmet)
Professor Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet
Direktør Paul Daniel Bartels, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
Afdelingschef Poul Erik Hansen, Statens Serum Institut
Professor Lars Pedersen, Aarhus Universitet

Derudover er de fire klinisk epidemiologiske funktioner ved universitetshospitalerne i Glostrup, Odense, Aalborg og Aarhus en integreret del af programmet.

Programstart er planlagt til den 1. januar 2015.

Lundbeckfonden har bevilget DKK 24.330.250 over to år til Danske Regioner til gennemførelse af PROCRIN.

Bevillingshaver:

Danske Regioner

Yderligere information:

Forskningschef Anne-Marie Engel
ame@lundbeckfonden.com

Nyheder

90 mio. kr. til 18 talentfulde forskere
19. oktober 2020
Søren Dinesen Lumdbeckfonden
Psykiatriforskning udløser stor videnskabelig pris
13. oktober 2020
Christian Sandøe Musaeus Lundbeckfonden
Han satser på demensområdet
13. oktober 2020

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge