Day

juni 21, 2017
2016 var et økonomisk godt år for Lundbeckfonden. Ifølge årsrapporten voksede vores resultat til 2,5 mia. kr., nettoformuen steg til godt 61 mia. kr., og vi uddelte næsten en halv mia. kr. til sundhedsvidenskabelig forskning. Men hvilke historier gemmer der sig bag tallene? Hvem støttede vi? Og hvorfor ligger lige netop hjernen os så meget...