fbpx

10 millioner til forskning i planeters dannelse

Astrofysiker Jes Jørgensen, lektor på Center for Stjerne- og Planet-dannelse ved Niels Bohr Institutet og Statens Naturhistoriske Museum har fået tildelt Lundbeckfondens Junior Group Leader Fellowship på 10 mio. kr. til forskning i solsystemer.

Jes Jørgensen forsker i oprindelsen af solsystemer som vort eget. Stjerner som vores egen sol dannes i skyer af støv og gas. Skyerne fortættes og i løbet af få hundrede tusinde år falder de sammen og danner en ung stjerne, en såkaldt protostjerne. I en skive rundt om stjernen cirkulerer resterne af støv- og gasskyen, og af disse rester kan der dannes planeter.

Med et nyt stort teleskop, Atacama Large Millimeter Array (ALMA), som er ved at blive bygget i Chile, og som efter planen starter observationer til næste år, vil Jes Jørgensen og hans gruppe måle den nøjagtige kemiske sammensætning af gassen om unge stjerner – f.eks. om der ud over vand også er mere komplekse organiske molekyler tilstede.

Et eksempel på de spørgsmål, som forskerne håber at få svar på er, hvor og hvornår molekyler som vand og organiske molekyler bliver dannet i stjernedannelses-processen. Tidligere i år viste de, hvordan de ved hjælp af jord-baserede astronomiske observationer kunne kortlægge tilstedeværelsen af vanddamp i en skive omkring sådan en helt ung stjerne.

“Sidenhen har vi fundet tilsvarende tegn på vand om yderligere et antal unge stjerner og derudover kunnet vise, at de kemiske egenskaber ved vanddampen – specifikt forholdet mellem almindeligt og 'tungt' vand ligner det forhold, som man kan observere i kometer og i vores verdenshave”, siger Jes Jørgensen. “Noget tyder altså på, at meget af det vand, vi ser på Jorden i dag, stammer fra de meget tidlige stadier i stjernedannelses-processen.”

Derudover vil observationerne med det nye banebrydende instrument fastlægge, hvordan de fysiske egenskaber er i skiverne – og f.eks. om de er på vej til at danne planeter. Sammen vil disse observationer kunne hjælpe til at fastlægge, hvordan de tidligste stadier i dannelsen af stjerner og planeter hænger sammen med, hvordan vort eget solsystem ser ud i dag.

Jes Jørgensen er kandidat i fysik og astronomi fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, Ph.D. fra Leiden i Holland og har været post doc., i USA og Tyskland før han i starten af 2010 vendte tilbage til København til en lektorstilling ved det nystartede Center for Stjerne- og Planet-dannelse. Med Lundbeckfondens fellowship følger en bevilling på 10 mio. kr. over en periode på 5 år. Bevillingen vil betyde to nye Ph.D.- og to post doc.-stillinger.

Kontakt:
Jes Jørgensen, ph.d., lektor, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, tlf. 3532 4186/4250 9970. jes@snm.ku.dk

Nyheder

Seks hjerneprofessorer får 232 mio. kr.
10. december 2019
Vil lave system der advarer mod fødselsdepression
19. november 2019
Danske læger vil give spædbørn bakterier i håb om at kunne forebygge astma
14. november 2019

Lundbeckfonden

Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Emerge