Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

Unikke naturstoffer skal bekæmpe aggressiv kræft

Aarhus-kemiker Thomas B. Poulsen skal finde ud af, hvordan naturstoffer med en effekt mod kræft virker. Med et Lundbeckfond Fellowship på 10 mio. kr. vil han selv konstruere bedre udgaver af dem og finde de proteiner, som stofferne påvirker. Det åbner op for nye muligheder til at behandle kræft.
 

Planter og bakterier indeholder stoffer, som kan have unikke effekter mod kræft, men med mange naturstoffer ved forskerne faktisk ikke, hvad det er, der giver dem deres dramatiske biologiske effekter, som fx at slå bestemte typer af kræftceller ihjel.

Derfor arbejder adjunkt Thomas Bjørnskov Poulsen fra iInstitut for Kemi på Aarhus Universitet på at afdække, hvad det er for mekanismer, der gør stofferne virksomme.
”Det er vigtigt at forstå, hvordan stofferne virker og hvad de påvirker helt ned på det molekylære plan. Den indsigt kan lære os mere om de mekanismer, der er involveret i kræft og dermed, hvordan vi bedre bekæmper den,” siger Thomas B. Poulsen, som netop har modtaget et Lundbeckfond Fellowship på 10 mio. kr. til sin videre forskning i naturstoffernes virkemekanismer.

 


 

Vigtigt kræft-protein
Naturstoffernes effekt på kræft skyldes at de binder til et eller flere proteiner i kræftcellerne, som ellers er med til at understøtte kræftcellernes uhæmmede vækst. Derfor ligger en stor del af arbejdet i at finde frem til disse målproteiner.

Til det formål gør Thomas B. Poulsen brug af sine rødder i både kemi og cellebiologi til at fremstille kopier af naturstofferne i laboratoriet. Det giver mulighed for at modificere strukturen, så det bliver nemmere at identificere det målprotein, som stofferne binder til inde i cellen.

”Vi arbejder på at opdage en helt ny cellulær proces eller et nyt protein, som er afgørende for aggressive kræftformers spredning til resten af kroppen. Ved at studere stoffer med unikke anti kræft effekter øger vi muligheden for at opdage helt nye målproteiner. Disse stoffer kan i sidste ende være afsæt for udvikling af helt nye behandlingsmetoder,” siger Thomas B. Poulsen.
 

Forståelse som våben
Han er i særlig grad interesseret i stoffer, som virker på kræft-stamceller, som man mener er involveret i spredningen af aggressiv kræft.
”Basalt set forstår man kun overfladisk, hvordan kræft-stamceller opfører sig og hvilke cellulære processer de er dybt afhængige af for at være stamceller. Ved at forstå dem bedre kan man også angribe dem smartere,” fastslår Thomas B. Poulsen, som derfor også har et klart mål for projektet:
”Vi håber at kunne opdage noget nyt, som kan få stor betydning for rigtig mange mennesker.”
 

Lovende ung kemiker
Lundbeckfond Fellowship-bevillingen på 10 mio. kr., der gives over fem år, gør det muligt for Thomas B. Poulsen at udbygge sit kemiske biologilaboratorie på Aarhus Universitet ved at oprette tre nye postdoc-stillinger og to ph.d.-stillinger.
 

Om bevillingen udtaler forskningschef i Lundbeckfonden Anne-Marie Engel:
”Thomas B. Poulsens forskningskompetencer spænder oven en sjælden fagkombination, som han her sætter ind overfor et meget vigtigt sygdomsspørgsmål. Med bevillingen ønsker vi at støtte en meget lovende ung kemiker.”

Yderligere oplysninger: Adjunkt Thomas Bjørnskov Poulsen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet. thpou@chem.au.dk / Tlf: 6114 1844