Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

rammebevillinger til sundhedsvidenskabelige projekter

Lundbeckfonden støtter større 3-5 årige sundhedsvidenskabelige projekter, der er nyskabende, banebrydende og af høj international standard med en beløbsramme på op til DKK 10 mio. Projekterne, som kan være grundforskning eller anvendt forskning, skal udføres i Danmark og ledes af en person med tilknytning til Danmark, men gerne i samarbejde med internationale partnere.

En kort projektskitse på højst 3 sider samt et overslagsbudget fremsendes til Lundbeckfonden via det elektroniske ansøgningssystem  

Lundbeckfondens sundhedsvidenskabelige bedømmelsespanel vurderer de fremsendte projektskitser og indstiller et eller flere projekter til videreudvikling. Herefter udarbejder de indstillede ansøgere en detaljeret projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen sendes efterfølgende i eksternt peer review hos 2-3 internationalt anerkendte forskere.

På baggrund heraf evaluerer og prioriterer Lundbeckfondens forskningsudvalg ansøgningerne. Hvis projektet godkendes af Lundbeckfondens forskningsudvalg, indstilles projektet herefter til bevilling i Lundbeckfondens bestyrelse.

Ansøgninger skal skrives på engelsk.