Om Lundbeckfonden

Lundbeckfonden er en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde

Lundbeckfonden er en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde med en værdi på mere end 60 milliarder kroner og årlige uddelinger for 400-500 millioner kroner primært til danskbaseret sundhedsvidenskabelig forskning. Vi støtter desuden aktiviteter inden for naturfagsundervisning og forskningsformidling. Med udgangspunkt i det særlige indsatsområde ”hjernesundhed” er det fondens vision at skabe bedre liv gennem ny viden.

Lundbeckfondens erhvervsaktiviteter favner tre store datterselskaber, en international portefølje af 20 venture-selskaber, en portefølje af små biotek-selskaber baseret på forskning fra danske universiteter og intern forvaltning af en formue på ca. 14 milliarder kroner.

Lundbeckfondens historie går mere end 60 år tilbage. Fonden blev grundlagt i 1954 af Grete Lundbeck, en visionær forretningskvinde og enke efter grundlæggeren af H.Lundbeck A/S, Hans Lundbeck. Over årene donerede hun de aktier, hun havde arvet efter sin mand til fonden, og da hun selv døde i 1965, var fonden enearving til hendes formue.

Lundbeckfonden blev formelt etableret den 4. marts 1954, da Grete Lundbeck som hovedaktionær og bestyrelsesformand underskrev fundatsen. En fundats er et oprettelsesdokument, der beskriver reglerne for fondens økonomiske og juridiske forhold. I det daglige er fundatsen den røde tråd for vores virke og danner rammen for vores beslutninger.

Lundbeckfondens fundats blev revideret i 1991 i forbindelse med, at fonden blev fusioneret med Grete og Hans Lundbecks Legat.