Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

Lundbeckfonden Running costs 

Som supplement til igangværende bevillinger, der omfatter VIP-løn og øremærkede driftsmidler, fra Lundbeckfonden eller andre bevillingsgivere, kan du søge om driftsmidler (fx TAP-løn, driftsomkostninger samt mindre apparatur) for mellem 100.000 og 500.000 kr. Bemærk dog, at du ikke kan søge om midler til overhead-omkostninger eller skolarstipendier.

Projekter skal være inden for det biomedicinske/sundhedsvidenskabelige område og have tilknytning til et dansk forskningsmiljø.

Du kan max indsende én ansøgning til puljerne med frist 24. november 2016, med mindre der søges løn (postdoc eller PhD) til det samme projekt. Hvis du har fået afslag fra fonden på en tilsvarende ansøgning til fristen 3. maj 2016 kan du tidligst søge igen i foråret 2017.

Du ansøger via fondens ansøgningssystem.