Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

 

Lundbeckfonden postdoc i udlandet 

Lundbeckfonden støtter postdoc-forskeres ophold i udlandet, Færøerne eller Grønland. Du kan søge stipendiet, hvis:

  • dit projekt er inden for det biomedicinske/sundhedsvidenskabelige område
  • du har tilknytning til og fundering i et dansk forskningsmiljø
  • du har identificeret og truffet aftale med et internationalt forskningsmiljø om ophold ved en udenlandsk forskningsinstitution

Stipendiet gives for et år ad gangen og højest to år i alt pg.a. skattereglerne på området. Hvis du ønsker støtte til mere end et års projektforløb, skal du søge igen inden udløbet af den første periode. En bevilling kan typisk anvendes til dækning af udgifter til rejser mellem Danmark og den udenlandske institution og sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet (fx kost, logi og mindre fornødenheder). Der er også skattefrihed for den del af stipendiet, der dækker dokumenterede udgifter til undervisning og anden betaling til studiestedet.

Du kan max indsende én ansøgning til fristen 24. november 2016, med mindre der er tale om ansøgning om Lundbeckfonden running costs til det samme projekt. Hvis du har fået afslag fra fonden på en tilsvarende ansøgning til fristen 3. maj 2016 kan du tidligst søge igen i foråret 2017.

Du ansøger via fondens ansøgningssystem.