Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

Lundbeckfonden postdoc i Danmark 

Lundbeckfonden uddeler postdoc-stipendier inden for fri og uafhængig biomedicinsk/sundhedsvidenskabelig forskning af højeste internationale kvalitet ved danske forskningsinstitutioner.

Du skal, som kommende postdoc, selv være hovedansøger, og du kan søge midler til et selvstændigt forskningsprojekt eller et afgrænset delprojekt af et større forskningsprojekt.

Stipendiernes størrelse er fast og dækker løn samt tilskud til drift.

Du kan max indsende én ansøgning til fristen 24. november 2016, med mindre der er tale om en ansøgning om Lundbeckfonden running costs til det samme projekt. Hvis du har fået afslag fra fonden på en tilsvarende postdoc-ansøgning til fristen 3. maj 2016 kan du tidligst søge igen i foråret 2017.

Du ansøger via fondens ansøgningssystem.