Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

Lundbeckfonden ph.d. 

Lundbeckfonden uddeler ph.d.-stipendier til fri og uafhængig biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning af højeste kvalitet ved danske forskningsinstitutioner. 

 

Du søger som kommende ph.d. studerende selv (er hovedansøger), og stipendiernes størrelse er fast, og dækker løn, studieafgift og tilskud til drift. Du kan kun søge, hvis du allerede har en kandidatgrad eller erhverver din kandidatgrad senest 3 måneder efter ansøgningsfristen. Din vejleder er medansøger.

 

Stipendiets størrelse kan du finde i ansøgningsskemaet, og det afhænger af din uddannelse og om ansættelsen finder sted på et universitet eller et hospital. Fonden forudsætter, at du bliver indskrevet som ph.d.-studerende på et universitet. Det er muligt at søge om delvis dækning, hvis der er skaffet medfinansiering fra fx universitet.

 

For at sikre dig optimal støtte og vejledning kræver fonden, at din tiltænkte hovedvejleder er medansøger på ansøgningen.

 

Du kan max indsende én ansøgning til fristen 24. november 2016, med mindre der er tale om en ansøgning om Lundbeckfonden running costs til det samme projekt. Hvis du har fået afslag fra fonden på en tilsvarende ansøgning til fristen 3. maj 2016 kan du tidligst søge igen i foråret 2017. 

Du kan ansøge via fondens ansøgningssystem.