Dansk | English
Sitemap
youtube_off.png
linkedin_off.png
Facebook

Fellowship modtagere 2008

Cand.scient. Ph.D. Jakob Nilsson
The Gurdon Institute, University of Cambridge, England, har fra Lundbeckfonden modtaget et Junior Group Leader Fellowship, som er en bevilling på 10 mio. kr. over 5 år. Jakob Nilsson vil etablere en forskergruppe ved BRIC, Københavns Universitet, hvor han vil fortsætte forskningen i de problemstillinger indenfor regulering af celledeling, som han p.t. arbejder med i Cambridge.

Forskningen i Jakob Nilssons gruppe har til formål at klarlægge, hvorledes cellen under celledeling opnår korrekt fordeling af arvematerialet til de to datter-celler. Hvis denne fordeling ikke bliver kontrolleret og ender med præcis samme arvemateriale til de to datterceller, kan det forårsage kræft. Cellen har et kontrolpunkt under celledelingsprocessen benævnt "spindle assembly checkpoint", der sikrer at delings-processen foregår korrekt, og gruppen arbejder på at forstå, hvorledes dette checkpoint virker.

Cellen fordeler sit arvemateriale ved at arvematerialet dvs. kromosomerne binder til mikrotubuli (dynamiske polymerer) via strukturer på kromosomerne, der benævnes kinetokorer. Hvis der ikke etableres en korrekt binding af mikrotubuli til kinetokorerne, vil kromosomerne ikke blive fordelt korrekt. Spindle assembly checkpoinet forhindrer, at cellen fordeler kromosomerne, før der er opnået en korrekt binding af mikrotubuli til kinetokorer.

En række proteiner, der er involveret i checkpointet, er blevet identificeret. Gruppen oprenser komplekser af disse proteiner fra celler og undersøger deres sammensætning ved hjælp af massespektrometri for at finde nye komponenter af checkpointet. Herefter benyttes en lang række biokemiske og cellebiologiske teknikker til at forstå, hvordan disse nye proteiner regulerer checkpointet.

Da en række effektive kemoterapeutiske medikamenter virker ved at ramme netop spindle assembly checkpointet, håber gruppen at kunne bidrage med nye cellulære mål for fremtidig kræftbehandling.


Cand. scient, Ph.D Jakob B. Sørensen
Kommer fra en stilling som forskningsgruppeleder ved Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie i Tyskland, har fra Lundbeckfonden modtaget et Junior Group Leader Fellowship, en bevilling på 10 mio kr. over 5 år.

Jakob B. Sørensen vil etablere en forskergruppe ved Københavns Universitet, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, hvor forskningen vil have fokus på at undersøge den molekylære mekanisme bag frisættelsen af signalmolekyler i nervesystemet.

Celler i multicellulære organismer kommunikerer med hinanden vha signalmolekyler. Disse molekyler er pakket i små membranomsluttede vesikler, og frisættes når disse smelter sammen med cellemembranen (exocytose). Denne proces ligger f.eks. til grund for kommunikationen mellem nerveceller i hjernen (synaptisk transmission), og kan udløses ekstremt hurtigt - indenfor 0,0005 sekunder - af en nerveimpuls. Hjernen indeholder 1015 (1.000.000.000.000.000) sådanne vesikler, der til stadighed forbruges og gendannes. Frisætning af signalmolekyler spiller en afgørende rolle for hukommelse og indlæring, og forstyrrelser i frisætningen formodes at være årsag til en række neuropsykiatriske sygdomme.

I sin forskning betjener gruppen sig af moderne molekylære metoder, f.eks. genetisk manipulerede mus, for at studere det apparat, der udløser frisættelsen af signalmolekyler. Frisættelsen måles vha høj-følsomme elektrofysiologiske, elektrokemiske og optiske metoder. Et af gruppens resultater er beskrivelsen af, hvordan et protein-kompleks forårsager sammensmeltning af vesikel- og cellemembran ved en mekanisme, der bedst kan sammenlignes med en molekylær lynlås. I øjeblikket arbejder gruppen på at forstå, hvordan denne 'lynlås' reguleres, og hvilken rolle den har for hjernens evne til at bearbejde informationer og for udviklingen af sygdomme.

Se mere om de seneste resultater via dette link: www.cell.com


Cand. scient, Ph.D. Sune Toft
Kommer fra en stilling som forsker ved ESO, the European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere, Garching, Tyskland, har fra Lundbeckfonden modtaget et Junior Group Leader Fellowship, en bevilling på 10 mio. kr. over 5 år.

Sune Toft vil etablere en forskergruppe ved Københavns Universitet, Niels Bohr Instituttet, hvor forskningen vil have fokus på nærmere at undersøge en nyligt opdaget gruppe af massive døde galakser fra det tidlige univers.

Sune Toft er del af en international forskergruppe som for nylig har opdaget en population af massive, "døde" galakser i det tidlige Univers. Disse galakser er dominerede af gamle stjerner (ca. 1 Mia år), på et tidspunkt hvor Universets kun var ca. 2.5 Mia år gammelt (~20 % af dets nuværende alder).

Galakserne adskiller sig ved at være ekstremt kompakte, sammenlignet med andre kendte galakse typer. De er lige så massive, og indeholder lige så mange stjerner, som de største lokale elliptiske galakser, men er ikke større end lokale dværg galakser.

Galakser med sådanne egenskaber eksisterer ikke i det lokale univers, og er ikke forudsagt af kosmologiske modeller for galaksernes dannelse og udvikling. I disse forventes massive galakser først dannet væsentligt senere gennem en række galaktiske kollisioner som fører til langt større galakser.
Forskningsgruppens mål er at forbedre vores viden om denne nye type galakser ved hjælp af en række observationelle og teoretiske studier, som vil belyse hvordan så ekstreme objekter kan dannes, og hvad de vil udvikle sig til i det lokale Univers, begge spørgsmål er indtil videre ubesvarede.

Gruppen vil tage udgangspunkt i et unikt data sæt bestående af observationer fra det Europæiske Very Large Telescope (VLT) og NASAs tre "great observatories": Hubble Space Telescope (HST), Spitzer Space Telescope og Chandra X-ray Observatory som er opbygget over de senere år, og supplere med nye observationelle programmer, blandt andet fra en række nye infrarøde instrumenter som efter planen vil blive introduceret på VLT og HST i den nærmeste fremtid.