Lundbeckfonden Ventures

Lundbeckfonden Ventures er en evergreen venture fond med en løbende investeringsramme på 1,6 milliarder kroner og en portefølje på omkring 20 selskaber, der repræsenterer en bred vifte af terapeutiske områder. Lundbeckfonden Ventures investerer i life science virksomheder i USA og Europa og har særlig fokus på udvikling af nye lægemidler, medicinske teknologier og diagnostik, der er tæt på eller i tidlig kommerciel fase. Ventures-aktiviteterne blev etableret i efteråret 2009 og investerer på årsbasis omkring 350-400 mio. kroner.

Hvem er vi?

Lundbeckfondens Ventures drives af et lille team af partnere med solid erfaring inden for forretningsudvikling og ledelse og et stort, internationalt netværk inden for biotek og life science. Vi investerer primært i kliniske projekter og firmaer med en klinisk produktportefølje og har særlig interesse i specialistprodukter. Vi arbejder internationalt og gerne som lead investor i Europa. Vi er aktive investorer, der via bestyrelsesposter i de firmaer, vi investerer i, er i direkte dialog med og støtter ledelsen.

Investeringsmuligheder?

Vi søger erfarne ledelsesteams, der dedikeret arbejder mod løsning af svære udfordringer og klare udækkede medicinske behov. En stærk og modstandsdygtig patentbeskyttelse er afgørende, det samme gælder en solid forståelse af de relevante markeder og deres regulatoriske rammer samt en klar plan for værdiskabelse.

I første omgang har vi brug for en ikke-fortrolig præsentation eller resumé af projektet eller firmaet. Hvis den falder inden for vores strategiske fokus, vil vi være parate til at indgå fortrolighedsaftale og evaluere fortrolig information. At mødes og lære teamet at kende er vigtigt for os i vores evaluering. Et næste skridt vil derfor være at sætte et møde op, hvor vi kan diskutere data, planer og investeringsforslag. Hvis vi på denne baggrund er interesserede i at arbejde videre med investeringen, vil vi gennemføre omfattende due diligence.

Ikke-fortroligt materiale kan sendes til: ventures@lundbeckfonden.com