Day

april 26, 2017
2016 var et godt år for Lundbeckfonden med vækst i alle aktiviteter. Fondens resultat voksede til 2,465 mia. kr., nettoformuen steg til 61,3 mia. kr., og der blev uddelt i alt 493 mio. kr. til danskbaseret sundhedsvidenskabelig forskning. Lundbeckfonden passerede en milepæl i 2016, idet markedsværdien af fondens nettoaktiver for første gang oversteg 60 mia....